česky english deutsch polski <<< >>>

Kunčice pod Ondřejníkem

Panorama

Z tohoto místa se nabízí pohled hned na několik vrcholů Moravskoslezských Beskyd patřících do horopisné jednotky Vnějších Západních Karpat, které geologové pojmenovávají Vnější flyšové Karpaty. Karpaty byly utvářeny během alpínského vrásnění od mladších druhohor a zejména ve třetihorách. Horstva jsou budována různě přeskupenými nebo zvrásněnými vrstvami flyšových usazenin křídového a třetihorního stáří. Typické je střídání převažujících pískovců s jílovci, slepenci i jinými usazeninami.

Velká Stolová (1046 m n. m.) a Noříčí hora (1047 m n. m.) jsou odděleny Bystrým potokem. Velká Stolová nacházející se na severní rozsoše Kněhyně získala název pro svůj rovný vrchol připomínající stůl. Od 70. let 20. století se z průseků vzniklých při těžbě dřeva poničeného exhalacemi a vlivem škůdců začalo létat s rogaly a od 90. let se zde létá také s paraglidy. Nalevo za ní se objevuje Kněhyně (1256 m n. m.), vrchol významného masivu z godulského pískovce. Turistická značka vrchol míjí, proto je také považovaný za nejkrásnější a nejméně lidskou rukou zasažený vrcholek Beskyd. Na mohutném kamenném podstavci zde stojí litinový novogotický kříž s postavou ukřižovaného Ježíše Krista, který tady vztyčil velký milovník a patron zdejšího kraje olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu. Dále je tady několik skalisek s nádhernými výhledy do okolí. Nedaleko od vrcholu se nachází Kněhyňská jeskyně – chráněný prvek pseudokrasu Beskyd; veřejnosti nepřístupná. Na tzv. Kněhyňské louce, v sedle pod Kněhyní byl vybudován pomníček partyzánce Růžence Valentové a pomník 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, která zde padla do léčky. Přítomnost partyzánů dokládají i zbytky bunkru. Jižním směrem nad obcí Čeladná a severně od Kněhyně se zvedá vrchol Malé Stolové (1009 m n. m.).

V závěru severního výběžku Radhošťského hřbetu, asi 1,5 km od Tanečnice, leží Nořící hora (1047 m. n. m.). Vrchol a severní strmé suťovité svahy jsou součástí PR Nořičí. Předmětem ochrany jsou zachovalé jedlobukové lesy s bohatým bylinným patrem.

GPS pozice

N 49° 32.422', E 18° 17.328'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://