česky english deutsch polski >>>

Kunčice pod Ondřejníkem

Historie obce

Obec vznikla v období pozdně středověké kolonizace, která probíhala proti proudu řeky Tichávky. Kunčice byly založeny z příkazu olomouckého biskupa Dětřicha (1281 – 1302), jenž sídlil na nedalekém hradě Hukvaldy. Vymýcením lesa na úpatí Radhoště a Ondřejníka a založením obce pověřil roku 1281 hradního hukvaldského správce Konráda, lidově zvaného Kunz či Kuneš. Ten sehnal dostatečný počet lidí ochotných k obývání nové osady, pro drvoštěpy nechal pod Ondřejníkem postavit chalupy a vznikla ves nesoucí jeho jméno, Kunzendorf, česky Kunčice, později Hrubé Kunčice. Roku 1848 nazvány úředně Velké Kunčice a roce 1924 Kunčice pod Ondřejníkem. Kunz byl jmenován fojtem a obdržel k svobodnému užívání pět lánů pozemků. Fojtský úřad zastávali jeho potomci po 200 let až do vymření rodu. Na konci 17. století se Kunčice společně se sousedními vesnicemi zúčastnily povstání proti hukvaldské vrchnosti.

Kromě změn rodů v držení fojtství se nedochovaly z 14. – 16. století žádné spisy. Nejstarší známou listinou je kupní smlouva z r. 1587, týkající se skelné huti Huťařství. Výroba skla trvala do konce 18. století, tedy necelých 300 let. V 19. století byly Kunčice málo významnou pasekářsko-domkářskou obcí, po desítky let se zde těžila železná ruda. Ta nebyla moc kvalitní a tak s rozšířením železniční dopravy a dovozem rud bohatších na železo místní těžba zanikla. Zdrojem obživy v Kunčicích bylo do 2. pol. 19. století také soukenictví. Sukno bylo mimořádně kvalitní a vzdorovalo tzv. „americké kúdeli“, jak místní nazývali bavlnu.

Novou slávu přinesl vznik lázní z objektu bývalého dvora, zvaného „Pod Skalkou“. Souběžně s lázněmi začaly pod JZ svahem Skalky vznikat první rekreační objekty. Někteří majitelé se sdružili již roku 1903 v Okrašlovacím spolku pro Velké Kunčice pod Radhoštěm. Výsledkem činnosti byla stavba chodníku k nádraží, vybudování veřejného osvětlení v okolí lázní, otevření veřejného koupaliště a tenisových kurtů a hlavně převoz dřevěného kostelíka z Podkarpatské Rusi a jeho znovupostavení roku 1931. Činnost spolku byla násilně přerušena po roce 1948, roku 2010 byl obnoven pod názvem Okrašlovací spolek Rozhledna.

GPS pozice

N 49° 32.113', E 18° 17.696'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://