česky english deutsch polski <<<

Frenštátsko

Železné hamry ve Frenštátě

Nejstarší historie Frenštátu pod Radhoštěm je opředena nejasnostmi. Důvodem je velmi málo dochovaných dokumentů v letech 1300–1600. Vedly se záznamy o důležitých událostech hospodářských, společenských i osobních (matriky), ale různými pohromami byly zničeny. Ze 14. st. se nedochovalo o Frenštátu nic, z 15. století se zachoval jediný český pergamen, potvrzení městských výsad biskupem Protaziem (1467). Z 16. století se dochovaly čtyři pergameny a gruntovní kniha s několika menšími záznamy. Není mezi nimi zakládací listina frenštátských hamrů. Text této listiny z roku 1556 se zachoval v jiném moravském archivu a jeho začátek zní:

„Létha Páně 1556 v pondělí před sv. Jiřím na zámku Hukvaldech Já Jaroš Syrakovský z Pierkova, úředník na Hukvaldech z poručení jeho milosti knížete pána pana Marka, z boží milosti biskupa Olomouckého, pána mého milostivého, učinil jsem smlúvu dobrovolnú celú a dokonalú s urozeným vladykú panem Samuelem z Waldu Foltýnem Polákem z Vratislavě, hamerníky, o ustavení hamru pod městečkem Franstatem pod Paleskú a to takovú: ..“.

Text dále určil např. sepsání inventáře hamerního náčiní, zmiňuje také, že na náklady panství bude do hamru přivedena voda, popisuje klučení dřeva i pálení uhlí aj.

Nejstarší písemné zprávy umísťují trvaleji první železárny na Ostravsku do Frenštátu pod Radhoštěm, právě k soutoku ř. Lomné s Lubinou. Nový železný hamr byl vystavěn na místě, kde předtím již železný hamr existoval. Hamr zanikl po 50 letech fungování okolo roku 1600. Později (rok 1885) zde stávala textilní továrna rodiny Bumbalových. Zánik proslulých železných hamrů ve Frenštátě je nejasný a přesné příčiny nejsou známy. Důvodem mohl být malý užitek neúměrný nákladům. Když přestaly fungovat místní hamry, sláva pak zcela přešla na hamry čeladenské, později na hamry na Pasekách pod Radhoštěm (nynější Trojanovice). Ani pasecký hamr ale neměl dlouhého trvání a údajně byl zničen povodní někdy v polovině 18. století.

Frenštátský hamr spotřeboval velké množství dřeva, které se pálením přetvářelo na dřevěné uhlí. Kácením vznikla v podradhošťském lese četná uhliska, planiska a klučeniny, o nichž se píše již roce 1584. V okolí města přibývaly paseky.

GPS pozice

N 49° 33.213', E 18° 12.184'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://