česky english deutsch polski <<< >>>

Frenštátsko

Černé uhlí

Černé uhlí je druh usazené horniny, která vznikla v prvohorách a druhohorách geochemickou fází zvanou prouhelňování z organického materiálu za nepřístupu vzduchu. Při tomto procesu se zvyšoval obsah uhlíku na úkor kyslíku a vodíku, došlo k rozpadu struktury rostlin a jejich ztmavnutí. Rašelina postupně přecházela v hnědé uhlí a to později přes černé uhlí až v antracit. Nahromaděním velkého množství odumřelé vegetace tak vznikla uhelná ložiska (uhelné sloje), a to zejména v karbonu a permu, cca před 360 miliony let. Tvorba černého uhlí skončila před 286 miliony let.

Rozvoji těžby dala impuls průmyslová revoluce na přelomu 18. a 19. st. V dnešní době je černé uhlí jedním z hlavních surovin při výrobě elektřiny a lze jej zušlechťovat na koks.

Jediným producentem černého uhlí v ČR je těžební organizace OKD, a.s. těžící v J části Hornoslezské uhelné pánve. Hornoslezská pánev je nejvýznamnější černouhelnou pánví v ČR. Leží z větší části na území sousedního Polska, její celková rozloha je cca 7000 km2, z toho na ČR připadá jen asi 1500 km2. Jde o území Ostravy, Karviné, Českého Těšína, Frenštátu p. Radhoštěm a dalších, kde se nacházejí uhlonosné sloje karbonského stáří. Ostravsko-karvinská uhelná pánev se dělí na S oblast Ostravsko – karvinskou, kde těžba dlouhodobě probíhá, a na J oblast Podbeskydskou, kde těžba neprobíhá.

Zásoby uhlí v ČR se odhadují na asi 10 mld t (polovina je těžitelná), 37 % z těchto zásob tvoří černé uhlí, 60 % hnědé uhlí a 3 % lignit. V Ostravsko – karvinském revíru leží 90% veškerého č. uhlí. Typ černého uhlí je dán jeho kvalitou. Obecně lze říci, že čím více uhlíku se v černém uhlí nachází, tím kvalitnější toto uhlí je. Starší uhlí procházelo procesem prouhelňování déle, obsah uhlíku je tedy vyšší než u uhlí mladšího. Na uhlík bohatší černé uhlí má také vyšší výhřevnost. V struktuře č. uhlí se střídají lesklé a matné pruhy. Matné pruhy vznikly ze zbytků nižších rostlin, kdežto lesklé páskování je způsobeno rozkladem dřeva. Hornina obsahuje i měkké části, které při kontaktu špiní.

GPS pozice

N 49° 33.004', E 18° 12.017'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://