česky english deutsch polski <<< >>>

Frenštátsko

Geopark Podbeskydí

Město Frenštát p. Radhoštěm leží v JV části nově vzniklého národního Geoparku Podbeskydí. Byl vyhlášen MŽP ve stejnou dobu jako Geopark Kraj blanických rytířů, 5. 6. 2014. Doposud v ČR vznikly 4 geoparky: Český ráj, GeoLoci, Egeria a Železné hory. Na udělení titulu národní geopark čekají ještě 4 další území – Ralsko, Vysočina, Jeseníky a geopark Joachima Barranda, tedy Český kras.

Geopark Podbeskydí se rozkládá v centrální části Podbeskydské pahorkatiny na ploše 530km2. Území je na S ohraničeno sníženinou Oderské brány, na V úbočím Palkovických vrchů, na J prvním hřebenem Moravskoslezských Beskyd a na Z úbočím Kojetínských vrchů. Leží na SZ okraji Karpatského oblouku budovaného převážně usazenými horninami jurského až křídového stáří.

Jedná se o velmi pestré území po stránce geologické, botanické, zoologické i kulturní. Nalezneme zde pískovce a jílovce karpatského flyše, pozůstatky druhohorního podmořského vulkanismu, paleontologicky mimořádně bohaté zbytky jurského korálového útesu či morény a bludné balvany, které zde zanechal pevninský ledovec během doby ledové. Člověk využíval geologické pestrosti Podbeskydí od doby kamenné až do dnešních dnů. Nachází se zde pravěké dílny na zpracování pazourků, stopy po středověkém dobývání železných rud, výrobě vápna či sklářství. Hojnost a skladba místních nerostných surovin předurčily hospodářský a kulturní vývoj oblasti.

Geopark je označení pro geologicky cenné území. Jeho posláním je chránit geologické dědictví, a to zejména prostřednictvím trvale udržitelného a šetrného využívání. Geopark není kategorií zvláště chráněného území a ochrana v něm není vykonávána systémem zákazů, nýbrž prostřednictvím aktivní spolupráce partnerů z řad samospráv, odborných institucí, živnostníků, občanů a neziskových organizací. Jsou zde rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky.

GPS pozice

N 49° 32.677', E 18° 12.171'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://