česky english deutsch polski <<< >>>

Frenštátsko

Frenštát pod Radhoštěm - historie obce

Obec leží v kotlině Moravskoslezských Beskyd mezi soutokem Lubiny a Lomné. Přesné datum založení Frenštátu ani osoba jeho zakladatele není známa. Pravděpodobný vznik města se uvádí mezi léty 1293 – 1316, v období velké kolonizace.

Vznik a rozvoj města byl zpočátku spjat se šostýnským panstvím a pravděpodobným zakladatelem města panem Jindřichem z Hückeswagenu, později pak s panstvím hukvaldským olomouckého biskupství.

První písemný doklad připomíná existenci města až r. 1382. Město nabylo na důležitosti od 16. století díky obchodům a trhům, řemeslné výrobě a železnému hamru, prvním cechem byl cech tkalcovský. V období třicetileté války byl Frenštát r. 1626 vypálen, r. 1646 obsazen Švédy a dvakrát jej postihl mor. Tkalcovství, pasekářská a valašská kolonizace přispěly od 17. století k hospodářskému rozvoji.

Titul města získal Frenštát pod Radhoštěm v r. 1781. Významné období pro život města nastalo od 2. pol. 19. století, kdy se vytváří městská samospráva, je volen městský úřad se starostou, nastupuje průmyslová výroba, rukodělné tkalcovství přechází na mechanickou tovární výrobu, rozvíjí se barvířství, punčochářství, výroba ohýbaného nábytku. K rozvoji průmyslu a obchodu přispěla železniční doprava a nově budované silnice.

Průmyslová výroba však vzala lidem práci, chudá pole obyvatelstvo neuživila a tak se stovky lidí vydaly přes moře do Ameriky, především do Texasu, následováni příbuznými a známými. Tyto časy dnes popisuje Muzeum vystěhovalectví v nedalekém Lichnově.

Frenštát byl také sídlem mnoha spolků různého zaměření, nejvýznamnějším byl spolek Pohorská jednota Radhošť založený roku 1884, který položil základy organizované české turistice. Ve 40. letech 20. století obohatil město a jeho okolí několika stavbami slavný architekt Bohuslav Fuchs, např. hotel Vlčina na Horečkách, který se dnes řadí mezi jeho nejlepší díla. V centru města je náměstí s novorenesanční radnicí a částečně zachovalým podloubím. Historické jádro je od r. 2003 městskou památkovou zónou.

GPS pozice

N 49° 32.612', E 18° 12.525'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://