česky english deutsch polski <<<

Kojetínské Vrchy

Žilinský kopec (377 m n. m.)

V sérii lomů na východním úbočí Žilinského kopce jsou odkryty hradišťské pískovce a slepence. Ve vrcholové části kopce se nacházejí hrubozrnné slepence s velkými valouny štramberských vápenců. Slepence byly v minulosti těženy jako zdroj vápence pro polní vápenky. Některé z vápencových valounů jsou bohaté na zkameněliny druhohorního tropického korálového moře, ve kterém vznikaly. Po rozrušení vzniklých vápencových útesů docházelo ke sklouzávání a snosu vápencového materiálu do hlubšího moře, jeho promísení s pískem a opětovnému usazení. K těmto procesům došlo ve spodní křídě v oblasti na jihovýchod od nás vzdálené několik stovek kilometrů. Výskyt těchto hrubozrnných usazenin je dokladem významného tektonického neklidu a poklesu sedimentační pánve, ve kterém usazeniny vznikaly. Následně po zpevnění těchto sedimentů byly tyto mořské usazeniny při srážce africké a evropské kontinentální desky vyzdviženy a nasunuty až k nám. Následné zvětrávání a obrušování hor vymodelovalo reliéf do dnešní podoby.

Díky charakteristickým vápencovým valounkům můžeme materiál z těchto lomů rozpoznat mimo jiné i v městských hradbách v blízkém Novém Jičíně.

GPS pozice

N 49° 34.772', E 18° 2.145'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://