česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Čerťák - těšínity

V sérii lomů na východním úbočí Čerťáku jsou odkryty ložní žíly různých typů těšinitů. Těšínit je světlá až tmavá „strakatá“ vyvřelina, která se označuje vysokými obsahy pyroxenů a amfibolů. Její součástí je také biotit, bazický plagioklas, analcim a apatit. Na tomto místě se vyskytuje takřka většina typů těchto hornin různé zrnitosti a barvy, z nichž nejatraktivnější je právě „strakatý“ těšínit s velkými krystaly amfibolu.

Během poklesu mořského dna a vzniku Karpatské větve oceánu Tethys ve spodní křídě došlo k oživení starých zlomů, kterými k povrchu proniklo magma z velkých hloubek. Mořské usazeniny (pískovce a jílovce) proniknuté žilami vyvřelin a podmořskými lávovými výlevy byly v třetihorách zvrásněny a nasunuty jako slezský příkrov na východní okraj Českého masivu.

Horniny těšínitové asociace, které dostaly svůj název podle města Těšín, jsou křídové vulkanity, které se na Moravě a ve Slezsku vyskytují pouze v rámci flyšového pásma Západních Karpat. Tvoří přes 100 km dlouhý pás, táhnoucí se od Hranic na Moravě, přes Český Těšín až k Bialsku – Biale v Polsku. Zdejší vyvřeliny tvoří v sedimentech izolovaná tělesa čočkovitého či deskovitého tvarů (pně, pravé a ložní žíly o mocnosti od několika cm až po několik desítek metrů a také polštářové lávy). Obecně zde byly vyčleněny tři základní skupiny hornin těšínitové asociace: pikrity, monchiquity a těšínity.

GPS pozice

N 49° 34.249', E 18° 0.767'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://