česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Beskydy

Karolinka

Přinášíme Vám nový systém informací o přírodě Beskyd. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Beskydy

Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy, naše největší chráněné území, byla vyhlášena v roce 1973 na ploše 1160 km2. Chrání výjimečné přírodní hodnoty, jimiž jsou zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

Beskydy 2

Beskydy 2

Karolinka je v malebném údolí podél řeky Vsetínské Bečvy. V kostele Panny Marie Karmelské z roku 1997 mohou návštěvníci zhlédnout největší dřevěnou sochu Madony v České republice (253 cm). Významnou kulturní památkou je tzv. rodový shluk starých valašských dřevěnic v Raťkově. Zdejší krajina je mozaikou lesů, luk a pastvin s množstvím vzácných rostlin a živočichů. Po dobře značených cestách se dostanete na vrcholy Javorníků i Vsetínských vrchů. Údolím Stanovnice, ve kterém se nachází stejnojmenná přehradní nádrž, vystoupáte pod Válečkovou Kyčerou (827 m n. m.) na Stolečný vrch, odkud to není daleko na Kohútku (912 m n. m.) nebo na Malý Javorník (1019 m n. m.).

www.karolinka.cz

Informační centrum při MÚ Karolinka Karolinka, Radniční náměstí 42 571 450 42­1 604 729 914

Karolinka-valeckova kycera

Karolinka-valeckova kycera

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Beskydy jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Radhošť, Čertův mlýn – Kněhyně, Mazák, Mionší, Pulčín – Hradisko, Razula, Salajka a v dalších 46 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Beskydy pečuje Správa CHKO Beskydy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Kontakt: Správa CHKO Beskydy Nádražní 36 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 654 293 e-mail: beskydy@+ přípona nature.cz www.beskydy.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 21.077', E 18° 14.404'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz