česky english deutsch polski <<< >>>

Závišice

Pískovna

Na místě kde stojíte ležel před třemi sty tisíci lety pevninský ledovec. Ledovcový štít s centrem ve Skandinávii zasahoval přes Baltské moře a celé Polsko až k nám. Svou masou se opřel o masív Karpat (Beskyd) a Moravskou branou pronikl až do prostoru Bělotína. Výška ledovce v našich končinách už nebyla velká. Jen asi okolo 60 metrů. Nicméně i přes to významně ovlivňoval své okolí. Na vrcholech ledových dob se v předpolí ledovce rozkládaly mrazové pouště a tundry. Prašné bouře odnášely zvětralé horniny z pahorkatin a vrchovin a ukládal je v podobě návějí spraší na rozsáhlém území střední Evropy. V bezprostředním okolí velkých řek vznikly dokonce písečné přesypy.

V našem území se písky a štěrk nesený ledovcem ukládal hlavně v sedimentech ledovcových jezer živených tavnými vodami z ledovce. Protože dnešní cesta k severu do Baltského moře byla pro řeky uzavřená hradbou ledu, odtékala veškerá voda směrem na jih do povodí Bečvy – do Černého moře.

Mohutný ledovec sebou nesl písek, štěrk a balvany, které strhl při své cestě ze severu. Na okraji, kde ledovec odtával, vznikaly ledovcové morény, ve kterých můžete nalézt mnoho exotických severských hornin. Nalézt zde můžete například baltský pazourek, červené skandinávské žuly – rapakivi, či starohorní červené pískovce ze středního Švédska. Na jedné z těchto morén zrovna stojíte. Některé z bludných balvanů mohou dosáhnout i značných rozměrů. Nejblíže je můžete najít ve vedlejší obci Rybí.

GPS pozice

N 49° 36.798', E 18° 6.790'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://