česky english deutsch polski <<< >>>

Závišice

Na Bělé

Z vyhlídky Na Bělé pojmenované podle místa kde se bělilo prádlo, máme, jako na dlani cestu v údolí po které obyvatelé Závišic kráčeli několik set let. Obyvatelé Závišic neměli po dlouhá staletí ve své vsi kostelík.

Na návsi u ř. Sedlničky, naproti dnešního hostince u Kremlů, měli jen dřevěnou zvoničku. Ta svým zvonem ohlašovala ráno, v poledne a večer čas pro práci a odpočinek a také dávala vědět o úmrtí občanů. Obyvatelé Závišic proto navštěvovali kostel sv. Kateřiny v dnes již zaniklé vsi Tamovice mezi Štramberkem a obcí Rybí.

Na místním hřbitově také pochovávali své zesnulé. Na nedělní mši do Závišic začali docházet až od r. 1935, kdy si postavili uprostřed vesnice kostel. Cestičkou do Tamovic pak již nikdo nechodil a po združstevnění pozemků a následné hospodářsko-technické úpravě půdy v 70. letech 20. st. stezka zanikla. Za tu dlouho dobu, co pobožní lidé docházeli do Tamovic, si vyšlapali cestičku podél bývalých rybníků, souběžně se Sedlničkou. Prostor mezi Sedlničkou a cestičkou zabírala malá obdělávaná políčka. Travnatá polní stezka vedla od hráze bývalého rybníka u Bělského potůčku a směřovala přímo k Tamovickému mlýnu. Končila u hlavní silnice spojující Štramberk a Rybí.

Aby se Závišané na cestičku dostali, museli jít ze Závišic směrem na Štramberk a po 100 m za Bělským potokem odbočit na hráz bývalého rybníka. K výpusti to bylo dalších asi 100 m a tam již pokračovali po onom travnatém chodníčku. Následně přes lávku přešli ř. Sedlničku a směřovali k vesnici Rybí. Ještě pak odbočili do malého parčíku a byli u kostela. Celá cesta ze Závišic ke kostelíku trvala asi půl hodiny. Průběh trasy se poněkud zkomplikoval, pokud šli občané ve smutečním průvodu. Pro zesnulého měli zpravidla dvě až tři skupiny nosičů, kteří se v nesení truhly střídali. Zámožnější obyvatelé vozili zesnulého v rakvi na voze. Pak ale museli jet po hlavní cestě až ke Štramberku a na křižovatce odbočit na vedlejší cestu k vesnici Rybí, vedoucí kolem sv. Kateřiny.

GPS pozice

N 49° 36.255', E 18° 6.528'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://