česky english deutsch polski <<< >>>

Závišice

Holotova

V 10 – 12. století patřila většina obdělávané a veškeré neobdělaná půda panovníkovi. Mimo toto vlastnictví zůstaly jen některé dědičné (alodiální) statky šlechty. Rozmach zemědělství v uvedeném období podnítil osidlování dosud pustých krajin. Tato kolonizace probíhala od 2. pololetí 12. –13. století. Nastoupilo období feudalismu, státní držení půdy se rozpadalo a přecházelo do držení šlechtických rodů a církve. Šlechtici (feudálové) si chtěli majetek podržet i pro své potomky a začali stavět hrady. Příslušníci nižší šlechty (rytíři, zemani) si stavěli tvrze, tj. větší obytná stavení, zvnějšku opevněná, s jednou kamennou věží a dvorem chráněným valem a dřevěnými palisádami.

V období budování hradu Hukvaldy (1236–1237) byla vystavěna i Závěšická tvrz – Arnold z Hückeswagenu daroval zemanu Siegfriedovi za výsluhu vesničku Tamovice s osadou Závěšice a možná i sousední Rybí. Obdarovaný si zde vybudoval zemanskou tvrz. V okolí byl stavební materiál – kámen, písek do malty i vápenec k pálení vápna a sráz nad ř. Sedlničkou skýtal vhodné místo. Tvrz tvořily 2 trakty kamenných budov (J, S) s nádvořím a 2 studnami. Trakty budov neměly vstupní dveře a vchod byl pouze kamennými bránami z nádvoří chráněného palisádami. Nosné zdi hlavní budovy měly tloušťku 160 cm, ostatní zdi 100 – 120 cm. Kamenné budovy byly kryty břidlicí (šifry). Snad měla tvrz i obranný val. K tvrzi vedly 2 cesty, jedna z V od ř. Sedlničky, druhá od Z. Centrální věžovitá stavba, v níž sídlil i majitel panství, se zřejmě nacházela v J části. Ke tvrzi patřil i horní mlýn (č. p. 72) při ř. Sedlničce a kaskáda malých rybníčků. Dodnes se této části obce říká „Rybničky“. Říkalo se, že do tvrze byl zaveden spádový vodovod dřevěnými trubkami od pramene na úpatí Libhošťské hůrky. V 50. letech 20. st. část zmíněných trubek skutečně byla nalezena. Tvrz zanikla na počátku 16. století. Dnes jsou pozůstatkem jen torza zdí.

GPS pozice

N 49° 36.401', E 18° 5.691'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://