česky english deutsch polski >>>

Závišice

Benčův les

Benčův les nese jméno starého rodu z Kopřivnice. Před kolektivizací zemědělství patřila a dnes znova patří podstatná část lesa rodu Benišů. Díky dlouhodobému tradičnímu výběrnému hospodaření je les druhově pestrý a věkově rozrůzněný. Tak odlišný od okolních stejnověkých smrkových monokultur. Zejména v časném jaru je možné v lese spatřit koberce sasanek, orsejů, plicníků a mnoha dalších hajních rostlin, které již začínají být v české krajině vzácné. Při výběrném hospodaření v tese nevznikají holiny. Podle potřeb hospodáře jsou v porostu vybírány konkrétní stromy ke kácení a to vždy tak, aby hospodářství mělo z porostu sice drobný, ale trvalý užitek.

Geologickým podložím lokality jsou ledovcové štěrkopísky překryté asi dvoumetrovou vrstvou navátých sprašových hlín. Na tomto podloží vznikají bohaté a poměrně úrodné půdy a od vyklučení ve středověku uchránila les nejspíš blízkost potoka a poměrně velká vzdálenost od statků, ke kterým přináležela.

GPS pozice

N 49° 36.365', E 18° 7.168'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://