česky english deutsch polski <<< >>>

Veřovické vrchy

Trojačka

Přírodní rezervace Trojačka se rozkládá na s. až sz. orientovaných svazích ve střední části Veřovických vrchů pod vrcholem Trojačky (709,8 m n.m.). Byla vyhlášena v roce 1966 (9,86 ha), v roce 2003 byla rezervace zvětšena na současných 60,77 ha.

Důvodem ochrany je různověký, druhově pestrý, listnatý porost s bohatým bylinným patrem. Stromové patro tvoří buk lesní, javor klen, lípa srdčitá či velkolistá, jasan ztepilý, jedle bělokorá, smrk ztepilý. Místy zde roste dub zimní, habr obecný a ojediněle jilm drsný. Bylinné patro je nejpatrnější na jaře, kdy v rezervaci vykvétají sněženky podsněžníku (největší populace v Moravskoslezských Beskydech). Vyskytuje se zde i kyčelnice žláznatá, bažanka vytrvalá, dymnivka plná, plícník tmavý atd. Vzácněji zde nalezneme kýchavici bílou. V letním období v rezervaci vykvétá např. měsíčnice vytrvalá, netýkavka nedůtklivá či šalvěj lepkavá.

V rezervaci roste kriticky ohrožená kapradina jelení jazyk celolistý. Z živočichů jsou nejnápadnější ptáci – např. čáp černý, jeřáb lesní, holub doupňák, žluna šedá, strakapoud bělohřbetý či krkavec velký. V rezervaci se ojediněle vyskytuje i rys ostrovid.