česky english deutsch polski <<< >>>

Veřovické vrchy

Krátká

Člověk je odjakživa spojen s lesem. Lesy poskytují dřevo, zadržují vodu v zemi, mají klimatickou, estetickou, půdoochranou a vodohospodářskou funkci.

Lesy jsou domovem mnoha živočichů a rostlin. Důležitou funkcí lesa je rekreační a léčebně lázeňská funkce, která působí na osvěžení a zotavení člověka. Lesy ČR, s.p. chápou mimořádnost lesů a proto v rámci Programu 2000 budují zařízení sloužící pro návštěvníky lesa, např. drobné odpočinkové stavby, naučné stezky (pěší turistika, cykloturistika a lyžařské, běžecké trasy), informační a odborné poutače, demonstrační objekty hospodaření s lesními porosty, upravené a zastřešené studánky.

Doba vzniku nedalekého kříže není zcela známa. Pověst vypráví, že byl postaven sedlákem z Mořkova, který v těchto místech svážel s koňským potahem dřevo. Jednoho dne se jeho koně lekli padajících klád a splašili se. Když koně pádili z kopce dolů, sedlák v nebezpečí volal: „Panenko Maria, když se zachráním, postavím tady na tvou počest kříž!“ Tak se i stalo. Sedlák vyvázl a na památku této události postavil v sedle pod Krátkou tento kříž.

V minulost zde chodívali lidé za prací ze Zubří na vlak do Veřovic, nebo procesí na poutě do Příbora. Ještě v 50. letech se zde prodávalo občerstvení.