česky english deutsch polski <<<

Radhošť

Čertův mlýn

Čtvrtá nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd, Čertův mlýn (1207 m), je součástí výrazného hřbetu. Spojuje Tanečnici (1084 m), Kněhyni (1257 m) a Magurku (1068 m). Celá vrcholová část je součástí NPR Kněhyně – Čertův Mlýn, nejrozsáhlejší rezervace v MS Beskydech (195 ha). Hora dostala název podle mlýna, který dal údajně postavit čert ve žlabu nedaleko vrcholu. Jde o 100 m dlouhé a až 4 m hluboké skalní koryto směřující od vrcholu hory J směrem. Brázdu však nevyoral čert, jak praví pověst, ale vznikla rozsedáním a rozjížděním bloků tzv. godulského pískovce. Tato přírodní zajímavost je jen částí velké pukliny, která zasahuje velmi hluboko do hřbetu Čertova mlýna.

Jedním z nejzajímavějších přírodních útvarů v Beskydech je tzv. Čertův stůl, který se nachází na J konci žlabu. Zatímco jedni badatelé jej považují za přirozený útvar vzniklý jako skalní koryto rozsedáním skalních bloků, druzí v něm vidí dílo lidských rukou. Podle 2. teorie je tento útvar megalitickou památkou podobnou kamenným stolům, tzv. dolmenům, které jsou roztroušeny v různých částech světa a jsou dávány do souvislosti s keltskou kulturou. Svědčí o tom odvěké spojování vrcholu Čertova mlýna s rituálními obřady. Přesně v ose dolmenu se nachází vrchol Radhoště, mýty a legendami opředené hory, a z dutiny kamenného stolu lze o jarní a podzimní rovnodennosti pozorovat západ slunce nad Radhoštěm. Podle pověstí je stůl dílem ďáblovým.

V okolí se nachází 5 známých pseudokrasových jeskyní o délce od 5 do 74 m. Nejhlubší (30 m) a zároveň nejdelší (74 m) je j. Čertova díra ležící asi 150 m JJZ od vrcholu. Jeskyně je výrazně vertikální, vytvořena na jediné tektonické poruše a má 2 vchody. Vznik těchto jeskyní souvisí s geologickým podkladem, kde se střídají polohy tvrdých pískovců a slepenců s měkkými jílovci. Během vrásnění Beskyd byla tato souvrství lámána a při střídání ledových a meziledových dob sjížděly rozrušené bloky pískovců do údolí. I v současné době jsou jeskyně stále v pohybu a vstup do nich je nebezpečný!

GPS pozice

N 49° 29.361', E 18° 18.104'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://