česky english deutsch polski <<< >>>

Radhošť

Valaši

Území SV Moravy bylo neúrodné a řídce osídlené. K výraznějšímu vzestupu počtu obyvatel došlo až v době valašské kolonizace na sklonku středověku, zejména po r. 1500. Valaši přišli z Valašska (dnešní J Rumunsko), kde žili uprostřed hor a neustále museli odolávat tlaku uherských a tureckých nájezdníků. Se svými stády se vydali na pochod a dostali se až na Moravu, kde osídlili hospodářsky nevyužité kopcovité oblasti.

V počátcích kolonizace tak byla SV Morava osídlena v nížinách původními Moravany a na kopcích nově příchozími pastevci – Valachy. Brzy obojí lid splynul v jeden celek a označení Valach se začalo užívat pro všechen horský pastevecký lid na Valašsku. Na své migrační cestě Valaši postupně ztratili svůj původní jazyk, s výjimkou některých rumunských slov (bača, brynza, geleta, strunga, atd.), ale zachovali si hodně ze své kultury (folklór, písně a kroje) a hospodářské zvyky, zejména chovu ovcí. Z etnického hlediska šlo původně o rusínsko-rumunské obyvatelstvo.

Zpočátku byli Valaši-pastevci poměrně svobodným lidem a měli s vrchností dobré vztahy. Platili zvláštní valašskou daň – desátý kus dobytka, a jejich postavení zaručovalo valašské právo. V jejich čele stál vojvoda hájící jejich zájmy při jednání s vrchností. Koncem r. 1620 se Valaši vzbouřili proti Habsburkům. Povstání bylo krvavě potlačeno v r. 1644.

Zdejší hory poskytovaly dostatek pastvin a vznikaly paseky, salaše a usedlosti. Salaš, v jejímž čele stál bača, často označovala vše, co k letnímu horského hospodaření patřilo – tedy stavby, pastevce, stádo i přilehlé pastviny. Centrem byla koliba – dřevěná budova s nářadí a nádobím a kde se vyráběl sýr a brynza. Tyto produkty pak uskladňovali v ďurách, pseudokrasových jeskyních. Konec salašnictví přicházel postupně a souvisel s dovozem levné vlny ze zahraničí (hlavně z Austrálie) a s rozvojem průmyslu, který potřeboval stále více dřeva (zavádění rychle rostoucích smrkových monokultur). Valašskou kolonizaci dodnes připomínají některé názvy hor, např. Kyčera, Grúň, Polana, Sihla etc.

GPS pozice

N 49° 29.276', E 18° 13.736'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://