česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Beskydy

Huslenky

Přinášíme Vám nový systém informací o přírodě Beskyd. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Beskydy

Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy, naše největší chráněné území, byla vyhlášena v roce 1973 na ploše 1160 km2. Chrání výjimečné přírodní hodnoty, jimiž jsou zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

Beskydy 2

Beskydy 2

Obec Huslenky leží na obou březích Vsetínské Bečvy a jejích přítoků. 13 pobočných údolí sahá až po hřebeny Javorníků a Vsetínských vrchů, největší jsou údolí Kychová a Uherská. Evangelický kostel z let 1873–1892 je trojlodní pseudoslohová stavba. Jako kulturní památka je chráněn evangelický kostel dokončený v roce 1902. Působil zde evangelický farář a významný botanik Gustav Říčan. V obci je několik památníků 2. světové války: Na Papajském sedle místo přechodu 1. československého armádního sboru, u Lažů památník obětí gestapa, na Bařinách pomník obětem osvobozování Huslenek. V údolí Kychová se nachází chráněná zástavba lidové architektury Čemanův dvorec. Krajina je mozaikou lesů, luk a pastvin s množstvím vzácných rostlin a živočichů. Blízko je PR Makyta s rozsáhlými bukovými porosty. Na vrcholu Hrachovec se nachází PR Galovské lúky.

www.huslenky.cz

Huslenky-galovské lúky

Huslenky-galovské lúky

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Beskydy jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Radhošť, Čertův mlýn – Kněhyně, Mazák, Mionší, Pulčín – Hradisko, Razula, Salajka a v dalších 46 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Beskydy pečuje Správa CHKO Beskydy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Kontakt: Správa CHKO Beskydy Nádražní 36 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 654 293 e-mail: beskydy@+ přípona nature.cz www.beskydy.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 18.190', E 18° 5.422'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz