česky english deutsch polski <<< >>>

Borovecké rybníky

Meandry Sedlnice

U rybníků se nachází jeden z posledních úseků říčky Sedlnice (lidově Sedlničky, na horním toku též Ženklavského potoka), který si zachoval svůj přirozeně meandrující tok v délce zhruba 2,5 km. Je to koryto plné slepých ramen, hlubokých tůní, padlých kmenů a vykotlaných pařezů. Tento přírodní biotop obývá nepřeberné množství vodních a na vodu vázaných živočichů, především hmyzu, ryb a ptáků.

Říčka Sedlnice pramení v předhůří Beskyd, na SV úbočí Kociánova kopce (477 m n. m.), který se zvedá od S okraje obce Veřovice. Po celé své délce teče převážně S směrem. Na S okraji obce Sedlnice odbočuje z říčky umělý kanál napájející soustavu rybníků nacházejících se mezi Studénkou, Novou Horkou a Albrechtičkami; rybníky Kotvice a Nový rybník jsou součástí PR Kotvice. Sedlnice dále protéká několika obcemi a u Nové Horky ústí zprava do ř. Odry v nadmořské výšce 234 m. n. m. Délka toku je 24 km, plocha povodí měří 59,2 km. Všechny přítoky a horní část slouží k odchovu pstruha obecného a pstruha duhového. Říčka má pestré druhové složení rybí obsádky.

Tok byl natrvalo poznamenán necitlivými zásahy (narovnání toku, opevnění břehů, vybetonování dna a vybudování vysokých betonových stupňů), jež z řeky dělají polomrtvý kanál, v němž přežívají jen ty nejodolnější, často i nepůvodní druhy. Příkladem je blízký, více než 1 metr vysoký stupeň, který je pro ryby, raky a další vodní živočichy nepřekonatelný. Rozděluje populace v řece na dvě části. Na tento jez navazuje úsek s vybetonovaným dnem, který se však postupně rozpadá. Většina opatření mohla být přitom provedena přírodě bližším způsobem, často i s úsporou nákladů.

Nedaleko tohoto zastavení je tabule označující PP Sedlnické sněženky. Přírodní památka je rozložena na více místech v široké nivě toku Sedlnice na ploše 11 ha (západní strana rybníka Borovec, západní strana od kopce Peklisko (306 m. n. m.), v zámeckém parku v Sedlnici, v centru Sedlnice u odbočky na Bartošovice) a odkazuje na jarní výskyt sněženky podsněžník. V Sedlnickém zámeckém parku je přítomnost této rostliny opravdu masivní.

GPS pozice

N 49° 38.006', E 18° 6.074'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://