česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Beskydy

Horní Lideč

Přinášíme Vám nový systém informací o přírodě Beskyd. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Beskydy

Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy, naše největší chráněné území, byla vyhlášena v roce 1973 na ploše 1160 km2. Chrání výjimečné přírodní hodnoty, jimiž jsou zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

Beskydy 2

Beskydy 2

Obec leží na toku řeky Senice. Jako památka lidové architektury se v Horní Lidči dochovala dvoupodlažní roubená sýpka s pavlačí z poloviny 19. století. Významnými dřevěnými stavbami jsou repliky zvonice z roku 1711 a roubená studna. Originály staveb byly v roce 1927 přestěhovány do Valašského muzea v Rožnově p. R. Dominantou obce je moderní kostel sv. Václava z let 1992–1994. Zdejší krajina je mozaikou lesů, luk a pastvin s množstvím vzácných rostlin a živočichů. Zvláštní pozornost si zaslouží NPR Pulčín-Hradisko s množstvím význačných skalních útvarů a lesních společenstev přirozené druhové skladby. V obci se nachází 500 let starý dub a 300 let stará lípa. Na katastru obce je část soustavy tří Lačnovských rybníků s možností rybolovu.

Obec Horní Lideč (+420 571 447 428 e-mail: obec.hornilidec@tiscali.cz Informační a kulturní centrum (+420 571 447 261 e-mail: knihovna.hlidec@wo.cz

Horni lideč-Lačnovské rybníky

Horni lideč-Lačnovské rybníky

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Beskydy jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Radhošť, Čertův mlýn – Kněhyně, Mazák, Mionší, Pulčín – Hradisko, Razula, Salajka a v dalších 46 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Beskydy pečuje Správa CHKO Beskydy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Kontakt: Správa CHKO Beskydy Nádražní 36 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 654 293 e-mail: beskydy@+ přípona nature.cz www.beskydy.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 10.873', E 18° 3.659'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz