česky english deutsch polski >>>

Borovecké rybníky

Základní informace

Naučná stezka Borovecké rybníky (268 m n. m.) byla slavnostně otevřena 22. dubna 2006. V současné době má celý areál 9,22 ha zatopené plochy a tvoří jej celkem pět samostatných rybničních objektů označovaných jako BI – BV. Průměrná hloubka rybníků je 1 m a největší hloubka je 2,5 m. Současnými majiteli rybníků jsou od června 2009 členové Českého rybářského svazu (ČRS), kteří podřizují veškerý život v samotném rybníce Borovec chovu ryb. Jisté příjmy mají rybáři z chovu candáta, lína, ostroretky a kapra. Roční údržba Boroveckých rybníků se pohybuje v rozmezí sto až dvě stě tisíc korun. Rybniční soustava Boroveckých rybníků tvoří spolu s přirozeným tokem ř. Sedlnice a okolními lesy a loukami různorodý komplex stanovišť, osídlený pestrým společenstvem druhů. Prvním biotopem je vlastní rybník s výskytem obojživelníků, uměle vysazených ryb a vodního či vlhkomilného rostlinstva. Druhý biotop tvoří hráz rybníka a polní příjezdové komunikace s výskytem plazů a ruderálních rostlinných společenstev. Třetím biotopem jsou zemědělsky obdělávané louky a posledním pak listnaté lesy podél potoka s typickou karpatskou květenou jarního aspektu.

Historie Boroveckých rybníků

Nejvýraznějším prvkem krajiny jsou dva Borovecké rybníky. Jejich předchůdcem byla soustava rybníčků na přítoku potoka Zamrlinky, jejichž hráze jsou patrné dodnes. Říkalo se jim Farské rybníčky. Jejich historie sahá do konce 16. st. Novodobá historie Boroveckých rybníků začíná v r. 1952, kdy byla vydána technická zpráva, která obsahovala situaci pro vybudování jednoho rybníka o výměře 5,4 ha, 400m dlouhého a 150 m širokého, s průměrnou hloubkou 102 cm a s obsahem vody 55 230 m3. K realizaci však nedošlo pro nedostatek finančních prostředků. Další etapa je datována r. 1960. Byla projednána výstavba rybníků BI a BII, jejichž stavebníkem se stala Místní organizace rybářů v Příboře. Stavba byla provedena svépomocí. Ještě v tomto r. byly rybníky kolaudovány, v r. 1963 byly poprvé napuštěny a začalo se s rybochovem. V letech 1985 – 1992 byly provedeny další rozsáhlé rekonstrukce a výstavba nových rybníků.

GPS pozice

N 49° 38.060', E 18° 6.071'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://