česky english <<< >>>

Okolím řeky Olše - východ

EVL Olše I.

Evropsky významná lokalita Olše začíná u státní hranice s Polskou republikou a končí u města Třinec. Představuje střední tok řeky Olše v kulturní krajině se zástavbou, místy s břehovými porosty. Koryto řeky je většinou bez úprav. Jde tedy o přirozené koryto řeky s převážně kamenitým až štěrkovým dnem a častými štěrkovými náplavami. V okolí toku je vyvinuta plochá údolní niva. Olše má charakter tzv. divočící řeky s velmi proměnlivým sezónním průtokem. Přírodě blízká vegetace se zachovala pouze v bezprostředním okolí řeky v podobě údolních jasanovo-olšových luhů. Na hospodářsky nevyužitelných prudkých svazích říčních teras se nacházejí zbytky dubohabřin, případně bučin s příměsí nepůvodních dřevin.

GPS pozice

N 49° 33.588', E 18° 47.211'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://