česky english deutsch polski >>>

Vítejte v CHKO Beskydy

Francova Lhota

Přinášíme Vám nový systém informací o přírodě Beskyd. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Beskydy

Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy, naše největší chráněné území, byla vyhlášena v roce 1973 na ploše 1160 km2. Chrání výjimečné přírodní hodnoty, jimiž jsou zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

Francova Lhota

Francova Lhota

Francova Lhota

Obec Francova Lhota leží v jižní části vsetínského okresu, v údolí říčky Senice. Skládá se z místní části Francova Lhota a z místní části Pulčín. V obci je kostel sv. Štěpána, krále uherského, z roku 1787 s farou a hřbitovem. U kostela stojí kamenný kříž z roku 1815. Ve středu obce je postavena moderní zvonice se zvonkohrou a kašnou. Zvláštní pozornost si zaslouží NPR Pulčín-Hradisko s množstvím význačných skalních útvarů a lesních společenstev přirozené druhové skladby. V místní části Poschla najdete památný strom Kobzovu lípu. Můžete také navštívit rozhlednu na Čubově kopci (720 m).

Informační centrum Pulčín +420 571 410 229 infocentrumpulcin@seznam.cz

foto obec

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Beskydy jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Radhošť, Čertův mlýn – Kněhyně, Mazák, Mionší, Pulčín – Hradisko, Razula, Salajka a v dalších 46 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Beskydy pečuje Správa CHKO Beskydy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Kontakt: Správa CHKO Beskydy Nádražní 36 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 654 293 e-mail: beskydy@+ přípona nature.cz www.beskydy.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 12.105', E 18° 6.705'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz