česky english <<< >>>

Okolím řeky Olše - východ

Geologie a geomorfologie

Ekotop Olše Geologie: Geologickým podkladem v nivě Olše jsou kvartérní štěrkovité říční náplavy, okolní pohoří jsou zbudována z godulských a istebňanských pískovců. Geomorfologie: Lokalita leží v Jablunkovské brázdě na rozhraní okrsků Milíkovská plošina a Náveská pahorkatina. Jedná se o pahorkatinu, budovanou souvrstvím paleogenních jílovců a pískovců, na SZ geologický podklad z části překryt pleistocenními říčními nánosy, v SV části s výskytem pleistocenních náplavových kuželů a erozních říčních teras, v JZ části s erozně denudačním reliéfem se stopami pliocenního a pleistocenního zarovnání.

GPS pozice

N 49° 33.432', E 18° 48.332'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://