česky english >>>

Okolím řeky Olše - východ

Hydrografie

Délka řeky je 99 km, na přibližně 25 km řeka tvoří státní hranici mezi Českou a Polskou republikou. Povodí má rozlohu 1 118 km², z toho 479 km² na území Polska. Přímo do Olše ústí celkem 4 přítoky, které jsou součástí atlasu toků. Jsou to Lomná, Ropičanka, Stonávka a Petrůvka. Mimo ně je do ní zaústěna ještě řada toků menších, mezi nimiž ty, které mají plochu povodí větší než 10 km2, jsou Jasení potok, Hluchová, Kopytná, Tyra, Karvinská Mlýnka, Karvinský potok a Lutyňka. Podélný sklon dna řeky se na českém území odshora pohybuje od přibližně 10‰ mezi Bukovcem a ústím Lomné, přes 5‰ (po Ropičanku), 3‰ (po Stonávku) až k 1,5‰ u ústí. Geograficky Olše připadá k beskydské části povodí se všemi jeho atributy – s rozkolísanějšími průtoky vody a s horšími poměry za povodní.

GPS pozice

N 49° 33.641', E 18° 50.349'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://