česky <<< >>>

Štěpánovský rudní revír

Štola Mír

Štola Mír je ze všech děl u Štěpánova nejmladší, nejbezpečnější i nejnavštěvo­vanější. A také představuje nejvýznamnější novodobé dílo ve Štěpánovském rudném revíru. Nachází se v příkrém svahu nad řekou Svratkou, asi 50 m nad štolou Na Barytě. Vstup do štoly je odedávna opatřen železnými dveřmi. Za vstupem se po 70 m štola stáčí do SV směru a rozděluje se ve dvě větve: východní chodba má délku asi 135 m, západní 232 m. V celém díle je řada rozrážek, nejzápadnější část je uzavřena mříží z důvodu ochrany netopýrů. Štola je vyražena po křemen-barytové žíle, z minerálů se zde dodnes nachází chalkopyrit, malachit a azurit. Nejbohatší měděné rudy se nachází v mramorech v místech rozvětvení štoly. Štola byla ražena při geologickém průzkumu v letech 1959–1963, halda se nacházela na protějším břehu Svratky. Sem byla vytěžená hornina dopravována skluzavkou a na druhý břeh mostem.

Zákres vedení štoly Mír Zdroj: www.stepanovnadsvratkou.cz

V příkrém svahu pod cestou 80 m od ústí štoly Mír se nachází ústí další šachty. Vyhloubena byla před r. 1959, snad v době 1. světové války. Je možné, že se jedná o průzkumnou šachtu z doby II. svět. Války, kdy zájem říšského protektora o zdejší ložiska dokládá archivní dokumentace.

Křemenné žíly v nitru štoly s měděnou rudou Autor: Vladimír Vecheta

O něco níže ve svahu v hlubší zmoli přibližně 100 m na S od šachty a 110 m SV od ústí štoly Mír se nachází asi 6 m dlouhá, špatně přístupná štolka pojmenovaná „Učitýlek“. Byla ražena jižním směrem zhruba směrem ke zmíněné šachtě.

Zdobené železné dveře do štoly Autor: Vladimír Vecheta

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 30.640', E 16° 20.541'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Ing. Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://