česky <<< >>>

Štěpánovský rudní revír

Štola Cumberk

Název Cumberk, nebo „Zumberger Schacht“ je počeštěná verze německého „zum Berg“ tedy „v hoře“. Nově je dílo označováno i jako šachta v Navrátilově lese nebo dokonce šachta Rudolf. Nachází se asi 1 km od mostu přes Svratku ve Švařci na pravém břehu potoka tekoucího od Čtyř Dvorů. Pracovalo se zde zvláště v letech 1767–1770. Dílo bylo vyčištěno i při geologickém průzkumu začátkem 60. let.

Zasuté ústí štoly Zdroj: Hornický klub Ostrava

Nejvýznamnějším pozůstatkem po dolování stříbra a olova je úklonná šachta. Je asi 50 m hluboká, ústí je volně přístupné. Dolní úsek šachty je veden svisle. Šachta je vyhloubena převážně v rule, která obsahuje křemenné žíly se sfaleritem a galenitem. Jen několik metrů V od šachty je na úzké rozsedlině založena úklonná šachtice se světlíkem a hloubením, která je spojena se šachtou. Lokalita je pěkným příkladem vyhloubení šachty v terénu, který je naopak velmi vhodný k ražení štol, což by mohlo ukazovat na její pravděpodobně středověký původ.

Zasuté ústí štoly Autor: Dědictví Vysočiny

V okolí jsou uváděny další zbytky po dolování, kterými byla žíla sledována k východu. V těchto místech ležela i dnes zasutá „Zumberger Stollen“. Měla za úkol podfárat stará středověká horní díla. V jejím případě šlo zřejmě pouze o obnovení staré dědičné štoly doložené již r. 1352, zvláště o její prodloužení v mírně zalomeném směru více k severu, ovšem k úplnému dosažení starých prací nedošlo. Většina nápadnějších pozůstatků, zejména velká halda této štoly, která ležela asi 50 m východně od šachty při ústí údolíčka, už není v terénu patrná.

Název Cumberk je běžně používán i pro rozsáhlé pole obvalů jižně od silnice naproti šachtě, již na katastru Štěpánova nad Svratkou, dnes známé pod názvem Havírna.

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 31.069', E 16° 21.572'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Ing. Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://