česky <<< >>>

Štěpánovský rudní revír

Záskalí

Záskalí tvoří samostatnou hornickou osadu položenou na úpatí kopců s nejrozsáhlejšími důlními komplexy Štěpánovského rudného revíru. Celý masív na J od Záskalí až po Borovec je protkán důlními díly a štolami. Dům č. 119 je bývalý tzv. Cechhaus, kde se shromažďovali horníci před fáráním do dolů, a kde obdrželi denní pracovní rozkazy. Hned za domem se nachází ústí stejnojemnné štoly Cechhaus. Chodba se začala se razit v roce 1917 jako štola (překop) a práce na ní byly ukončeny v r. 1919. Po 62 m kříží spodní patro Měděné štoly, s kterou tak tvoří jeden komplex. Štola byla ukončena v mramorech a její celková délka je asi 110 m. Měla za úkol v příčném řezu podchytit „všechny zrudněné žíly křemenné“ nad Záskalím.

Mapa Záskalí Zdroj: www.stepanovnadsvratkou.cz

Největším dílem v celém revíru je Měděná štola, známá pod starším názvem Kupferštola – celková délka chodeb byla asi 476 m, dnes je však menší. Rozsáhlé dílo má 3 patra, dvě z nich mají ústí zcela zasypané. Spodní patro Kupferštoly dnes kříží štola Cechhaus. Štola byla určitě ražena již před r. 1764, kdy dosáhla celkové délky asi 297 m. V r. 1766 byly práce zastaveny. Složitý systém chodeb by mohl nasvědčovat dlouhému, byť přerušovanému kutání měděných rud, a do těchto míst lze snad situovat i důl sv. Františka Serafinského z r. 1716. Štola byla orientačně zkoumána v r. 1917 a koncem 50. let při geologickém průzkumu.

Z nitra štoly Cechhus Autor: Vladimír Vecheta

Dvě menší díla na Záskalí ještě představuje Štola Marie Terezie, která má ústí za domem čp. 121, známa je rovněž jako štola U Večeřů. Délka štoly je 28 m. Štola je připomínána v r. 1763 už jako staré dílo, nové práce skončily hned v r. 1764.

Rozcestník v osadě Záskalí Autor: Vladimír Vecheta

Za domem při levé straně silnice ze Záskalí do Čtyř Dvorů 100 m VJV od křižovatky se nachází drobné dílo označované také jako chodba za Kincovou stodolou v Záskalí nebo U Fafílků. Tato menší štola je dlouhá okolo 10 m. Podle informace místního občana probíhala štola po rozsedlině a v zimě jsou tu patrné výrony teplejšího vzduchu dále k severu.

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 31.045', E 16° 20.582'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Ing. Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://