česky <<< >>>

Štěpánovský rudní revír

Švařec – hornická kaple

Kapli Nejsvětější Trojice si vystavěli zbožní horníci pravděpodobně v 16. století, její historie však může sahat až do století 14. Je typickou ukázkou lidové architektury regionu. Na zděnou stavbu navazuje dřevěná kruchta a dřevěná vížka, jež je pokryta šindelem. Kostelní podací se zde uvádí k roku 1596. O slavných poutích se zde scházelo až 17 procesí. Velkou opravou prošla kaple v roce 1857. Její nejstarší vyobrazení z roku 1798 vydal ve své sbírce Moravské pohledy Jan Nepomuk hrabě Mitrovský.

Švarecká hornická kaple Autor: Vladimír Vecheta

Pozůstatky po dolování, patrně jen prospekční povahy, se dříve nacházely i v místech za švařeckou kaplí. Zdejší tři šachty pochází z let 1761–1772. Vzhledem k poloze na hřebeni kopce v místech skalních výchozů však lze tyto práce zařadit zřejmě již do středověku, kdy vznikly v souvislosti s celkovou prospekcí v revíru. Ve svahu SZ od kaple byl nalezen galenit a sfalerit s limonitem, přibližně v pokračování zrudnění Korouženské štoly.

Informační tabule NS Štěpánovský čtyřlístek Autor: Vladimír Vecheta

V sousedství kaple se nachází evropsky významná chráněná botanická lokalita podhorských luk a pastvin s roztroušenými jalovci na příkrém jižním svahu. Rostou tu některé vzácé druhy rostlin jako vstavač obecný i koniklec velkokvětý. V drsném klimatu Vysočiny představuje lokalita i významné útočiště teplomilných živočichů, které známe ze stepí – saranče, kudlanka nábožná, a některé druhy plazů.

Národní přírodní rezervace Švařec Autor: Vladimír Vecheta

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 31.380', E 16° 21.074'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Ing. Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://