česky >>>

Štěpánovský rudní revír

Korouženská štola

Korouženská štola je nejsevernějším důlním dílem Štěpánovského rudného revíru. Její původní název „Koroschna Stollen“ z r. 1767 je používán ve všech historických mapách z 18. století. V literatuře pro ni byly užívány i další názvy: štola sv. Jana Baptisty jako součást dolu Freundschaft Christi (Kristovo Přátelství), důl sv. Trojice, Horníčkova štola nebo štola proti Rosslerovu mlýnu. Dílo se nachází na levém břehu Svratky, asi 200 m SV od mostu v Koroužném, na úpatí příkré zalesněné stráně nedaleko samoty „U Horníčků“, vpravo od silnice z Koroužného do Víru. Nejpřesnější historická mapa štoly pochází z r. 1768.

Vstup do Korouženské štoly Autor: Vladimír Vecheta

Ústí štoly uzavírá dnes mříž, za níž je štola v předním úseku zatopena do výše až 1 m. Chodba vede asi 52 m JV směrem, pak probíhá ve směru SSV-JJZ, celková délka je asi 104 m, 77 m od vstupu je kolem 18–24 m hluboké zatopené hloubení. Štola je při ústí ražená po křemenné žíle 60–100 cm mocné ve směru SZ-JV a končí po necelých 60 m závalem. V 52 m byla zastižena druhá žíla, směru SSV-JJZ, asi 80–100 cm mocná, s masivní a páskovanou texturou. Je tvořena křemenem a místy kalcitem a Fe-dolomitem a uložena v biotitických rulách se svory, kvarcity a dolomitickými mramory, zrudněna antimonitem, arzenopyritem, sfaleritem, galenitem, bournonitem, vzácně i boulangeritem.

Přístup ke Korouženské štole Autor: Vladimír Vecheta

Štola je neznámého stáří, její úvodní část však byla ražena nepochybně ve středověku, nejpozději v 16. století. Nelze vyloučit její původní založení jako štoly dědičné, odvodňující výše položená díla. Intenzivně se zde pracovalo v letech 1767–1773. Rozsáhlé haldy před štolou, kde býval nalézán rudní materiál, byly zlikvidovány až po 1. světové válce.

Zákres Korouženské štoly Autor: kol. Moravského zemského muzea

Užitečné informace

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 31.958', E 16° 21.241'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Ing. Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://