česky <<< >>>

Vírská stezka

Korouhvice

V těchto místech úzkého údolí Korouhvického potoka byste právě hleděli na vesničku Korouhvice, která byla zatopena vodou z Vírské přehrady. V té době, tedy do roku 1957, čítala 105 obyvatel a stala se tak po Chudobínu druhou obcí, která musela být vystěhována.

Pohled na vesničku Korouhvice (zdroj: archiv obce Chlum-Korouhvice)

„*Domy jsou postaveny po obou stranách Korouhvického potoka v úžlabině, která se dělí v horní části. Jedno údolí směřuje na sever k obci Nyklovice, druhé severozápadním směrem k Polomi. Náves téměř chybí, neboť domy jsou blízko sebe a nově postavená silnice zabrala volnější prostoru návsi podle potoka mezi řadami domů vystavěných po obou stranách.*“

Vstup do lomu (archiv p. Jaroslava Černého)

V obci se nacházel jeden mlýn, hospoda a nevelká veřejná knihovna.

Okolí Korouhvice se v pozdějších letech stalo vyhledávanou oblastí pro rekreaci, tomuto účelu sloužila oblíbená rekreační střediska Ingstavu Brno a Zbrojovky Brno. Tato obě zařízení zde již nenajdete, v důsledku vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje byla zbourána a rekreační činnost v okolí Vírské přehrady je již minulostí.

Dnes tvoří Korouhvici 3 domy, které si lidé postavili nad zatopenou hladinou přehrady v údolí potoka od Polomi.

Přibližně 300 m od tohoto místa směrem proti proudu Nyklovického potoka objevíte v lese po pravé straně pozůstatky korouhvického lomu. Korouhvický lom byl otevřen v roce 1948 a sloužil k těžbě amfibolitu na stavbu hráze. Těžba zde probíhala tzv. mlýnkováním, tedy vyražením podzemních štol a následně komínů, které se trychtýřovitě rozšiřovaly. Takto vytěžená a sesypaná odstřelená hornina se odvážela po zbudované jednokolejní dráze směrem ke hrázi.

Korouhvická a Chlumská zátoka a vrch Horní les 774 m n. m. (autor: Lenka Víchová)

Užitečné informace

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 34.696', E 16° 18.716'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Ing. Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://