česky <<< >>>

Vírská stezka

Vírská přehrada

Řeka Svratka se svým hlubokým údolím, které turisté mohli obdivovat, bývala také téměř každoročním původcem jarních záplav, při kterých hromadění ledových ker způsobovalo značné škody. Z toho důvodu byl již v roce 1911 vypracován vodohospodářský plán, jehož součástí se později stala i výstavba Vírské přehrady. Betonová tížná hráz je od základové spáry až po korunu vysoká 76,5 m a její celkový objem je 56,193 mil. m3. Pod obcí Vír směrem ke Koroužnému se nachází o mnoho menší vyrovnávací nádrž Vír II, která slouží k regulaci průtoků v řece.

Pohled do údolí řeky Svratky (zdroj: archiv obce Vír)

Práce na výstavbě byly zahájeny roku 1947, zdárně dokončena byla roku 1957. Kámen na stavbu se těžil v nedalekém lomu u Korouhvice, cement, štěrk a písek byl dovážen 7,5 km dlouhou lanovkou z Bystřice nad Pernštejnem, jejíž pozůstatky můžete v okolí Víru a Dvořišť vidět dodnes.

Údolí dnes (zdroj: archiv obce Vír)

Výstavbou přehrady zanikly obce Chudobín a Korouhvice i celé nevšedně krásné údolí. Vír a další obce po proudu řeky jsou však od té doby uchráněny před dalšími povodněmi. Význam přehrady v tomto smyslu se ukázal především při povodních v roce 1997.

Součástí stavby hráze se stala i hydroelektrárna. V pozdějších letech stoupl význam nádrže o vodárenské využití a to z důvodů důlní těžby uranové rudy na Bystřicku, která ovlivňovala množství a kvalitu podzemních vod v obcích dotčených těžbou. Vodárenský význam se rozšířil také vybudováním oblastního vodovodu s úpravnou vody ve Švařci. Voda z této úpravny napomáhá zásobovat Brno a jeho okolí. Vodní dílo je tedy v současné době především obrovskou zásobárnou pitné vody. Více informací se dozvíte na unikátní Vodohospodářské naučné stezce, která vede od Dalečína (místo vtoku řeky Svratky do vodní nádrže) až po úpravnu vody ve Švařci.

Hráz vodního díla (autor: Michal Vytlačil)

Užitečné informace

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 33.874', E 16° 18.564'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Ing. Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://