česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky a rezervace Jeseníků

Pasák - PR Pod slunečnou strání - PR Františkov

Nacházíte se u významné Přírodní památky Pasák. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších pozoruhodných skalních útvarů v Jeseníkách. Víte co jsou to „mrazové sruby“? Jsou to rozvrásněné skály, jež vznikly intenzívním mrazovým zvětráváním.

Pasák

Pasák

Nad sruby ční několik skalek bizarních tvarů, které připomínají kovadlinu, plotnu, nebo skalní okno, jež má výšku 3,5 m, délku 5 m a šířku 2 m. Ke štíhlé, 18 m vysoké skalní věži, připomínající lidskou postavu, se váže pověst o zkamenělém pastýři. V některých místech jsou patrné i menší krasové útvary. Rostou zde vzácné druhy rostlin, jako kruštík širolistý a prstnatec bezový. Zjištěny zde byly některé druhy netopýrů, např. netopýr ušatý a brvitý.

Prstnatec bezový

Prstnatec bezový

Přírodní rezervace Pod slunečnou strání

Projdete-li 300 metrů lesa do kopce, dojdete na cestu, nad níž se v údolí potoka nachází Přírodní rezervace Pod slunečnou strání. V této rezervaci je chráněn starý smrkovo-bukový les s klenem, jedlí a jilmem horským. Je mu více než 180 let. Další zajímavost je spíš pro odborníky, jde o mechy na skalách. V území hnízdí čáp černý, holub doupňák, žluna šedá a lejsek malý.

Lejsek malý

Lejsek malý

Přírodní rezervace Františkov

Vydáte-li se po cestě dál nalevo, dojdete asi po dvou kilometrech k další přírodní rezervaci, která se jmenuje Františkov. Rozkládá se na ploše 20 ha v nadmořských výškách od 710 do 890 m n. m.. Na tomto místě byla pěkná bučina se smrkem kterou v roce 1980 postihla větrná kalamita. Pralesovitý porost byl z velké části rozvrácen a následně odtěžen. Do své původní přírodní podoby se od té doby dostává jen velmi pomalu, nyní působí dojmem smíšeného hospodářského lesa.

Ochrana přírody

Nacházíte se v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, v území lesnatých hor se zaoblenými hřbety, staletých pralesů přecházejících v horskou tundru, kamenných moří, ledovcových karů s padajícími lavinami, nespoutaných horských bystřin, tajemných rašelinišť, květnatých podhorských luk a do údolí zasazených horských vesnic se starými chalupami.

GPS pozice

N 50° 8.384', E 17° 1.498'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz