česky <<<

Architektura na Horní Svratce

Kozlov

Malá obec Kozlov se sedmi trvale obydlenými domy a sedmi rekreačními chalupami je ukryta v lesích nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Jméno se odvozuje od kozla a poprvé se ves připomíná v roce 1394. Již v roce 1483 zde stála rychta. Jde o mohutné stavení č. p. 4, které se dodnes pyšní ozdobeným portálem do dvora, který při prvním pohledu na objekt zaujme nejvíce. Ztvárnění průčelí je ukázkou zdatné uměleckořemeslné práce zedníků.

Kozlovská rychta, č.p. 4 Autor: Vladimír Vecheta

Čtyřkřídlá dispozice statku uzavírá rozlehlý dvůr a vjezd je zaklenut segmentovým záklenkem, který je lemovaný ornamentální archivoltou. Vjezd do dvora je uzavřen dvoukřídlými masivními vraty s motivem slunce a svislým šrafováním, obdobně jsou řešeny také vstupní dveře. Okenní otvory jsou zdobeny profilovanými nadokenními i podokenními římsami. Pod podstřešní římsou jsou ve štuku naznačena falešná zhlaví trámů, na jejich přední ploše jsou různé plastické květinové motivy.

Usedlost tvoří obytná část s několika světnicemi a hospodářská část, ve které jsou umístěny chlévy pro dobytek, přípravna krmiva, vozová kůlna a sklad. Dnes je rychta prohlášená za kulturní památku. Dle pověsti vedla z rychty podzemní chodba na nedaleký hrad Hradisko.

Celkový pohled na vesnici Autor: Vladimír Vecheta

Na hradě, postaveném na skalnatém ostrohu nad Štěpánovem, sídlil podle pověsti loupeživý rytíř Štěpán. Sledoval z výše celé údolí řeky Svratky, hlavně kupecké vozy, které přepadal a obíral o zboží. Moravský markrabě Jan vyslal vojsko, aby rytíře i s posádkou zajalo a potrestalo. Hrad byl skutečně rozbořen a rytíř Štěpán zabit. Zachránila se jen jeho žena, která prchla tajnou chodbou ke Kozlovu, kde našla útočiště právě na rychtě. Pole, les i skálu s rozbořeným hradem pak z vděčnosti darovala rychtáři. Místo nese dodnes název Hradisko, nebo také Kozlovský hrad a jsou na něm vidět skromné zbytky bývalého opevnění.

Kozlovská náves s kaplí Autor: Vladimír Vecheta

Z okolí obce se naskýtají krásné výhledy do údolí Svratky, zvláště vybarvený podzim tu bývá kouzelný. Nejvyšší bod zdejšího okolí je Kozlovská horka (576 m n. m.), zvaná též Babylon.

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 30.284', E 16° 18.981'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Ing. Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://