česky <<< >>>

Lapkové a hrady Jeseníků

Kolštejn

První zpráva o Kolštejně se zachovala v listině z 3. května 1325, ale odhaduje se, že byl vystavěn již kolem roku 1310 rodem Wüstehubů. Hrad střežil cestu z Moravy do Slezska pod Ramzovským sedlem, ale především sloužil k ochraně zlatých dolů v okolí. Vystřídalo se v něm několik různých panovnických generací a až v 70. letech 16. století, za vlády Žerotínů, byla na místě zrušeného příkopu vnitřního starého hradu a jeho předhradí zahájena stavba nového sídla, renesančního zámku. Tehdy byl dokončen střední zámek, tj. trojkřídlý objekt, jehož arkádové nádvoří navazovalo na jižní straně na hradbu gotického hradu. Zřejmě se začalo i se stavbou východního křídla dolního zámku, spojeného původně se středním zámkem jen zdí. Gotický hrad, na nějž zámek bezprostředně navazoval, byl opuštěn a nezadržitelně chátral. Z původního hradu je dosud patrná obvodová zeď a zbytky paláce na západní straně. Velká věž, vysunutá na trojúhelníkové plošince hradu přímo nad údolí, byla později přestavěna, takže nemá zachovánu původní tloušťku zdí, ani tvar.

Nádvoří Kolštejna [foto: Pudelek]

Nádvoří Kolštejna foto: Pudelek

Zámek znovu vystřídal několik panovníků a dny jeho slávy skončily třicetiletou válkou, kdy se zde usídlila císařská vojenská jednotka a značně jej poškodila. Po válce již sloužil pouze jako sídlo správy panství, později jedno křídlo jako pivovar. Dvakrát vyhořel a nakonec se dostal do majetku obce.

Ochrana přírody a krajiny

Nacházíte se v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Hrad Kolštejn je zařazen na seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000. V půdních prostorech se totiž zabydlela početná kolonie netopýrů vrápenců malých. Prostory jsou čištěny od trusu těchto letců a jsou udržovány vletové otvory.

Vrápenec malý, foto: Dodoni

Vrápenec malý, foto: Dodoni

Vrápenec malý

Tento v minulosti hojný netopýr byl celosvětově kriticky ohroženým druhem. Druh mizel vlivem hospodaření, v současné době se situace zlepšuje. Živí se nočními druhy motýlů a dvoukřídlého hmyzu. Kolonie jsou tvořeny převážně samicemi s mláďaty. Samci jsou přes léto samostatní a ke kolonii se vrací až před zimováním, kdy se také páří. Samice si v sobě uchovává spermie celou zimu v neaktivním stavu a k oplození vajíčka dochází až po ukončení zimního spánku. Mláďata se rodí na přelomu května a června a samice je zpočátku nosí na břiše. Příčinou rychlého poklesu stavů byla hlavně zvýšená chemizace životního prostředí insekticidy a také globální klimatické změny.

GPS pozice

N 50° 9.880', E 17° 0.680'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz