česky <<< >>>

Mitrovská kulturní krajina

Hrad Mitrov, zřícenina

Mitrov je zřícenina hradu asi 2 km jihovýchodně od městysu Strážek na úzké šíji v meandru řeky Bobrůvky. Byl vybudován v průběhu osmdesátých let 13. století Demetery z Bukové, kteří po sobě své nové opevněné sídlo nazvali – Dimitrov (zkráceně též Mitrov). V roce 1358 se na Mitrově uvádí jistý Bohuslav, který již v roce 1365 postupuje mitrovské zboží markraběti Janovi. Po hradě Mitrov se psal také Dobeš, jenž zde patrně vykonával funkci purkrabího. Hrad byl totiž zeměpanské zboží až do roku 1407, kdy byl prodán Hlaváčkovi z Ronova, který se psal po Mitrovu ještě v roce 1433, i když ho již v roce 1415 postoupil Vilému z Pernštejna.

Zbytek hranolové věže hradu Autor: Vladimír Vecheta

V pozdějších dobách se o hrad Mitrov vlekly spory mezi pány z Ronova a Pernštejny. Rod Pernštejnů však hrad i přes vleklé spory neopustil a držel ho až do roku 1589. Hrad však pro Pernštejny neměl sídelní význam, chátral a roku 1588 se uvádí jako pustý. V období před Bílou horou patřil Mitrov Jindřichu Mitrovskému z Nemyšle, kterému však byl roku 1623 zkonfiskován. Později se dostává do rukou Šimona Kratzera ze Schönsperku, který jej okamžitě postupuje Hanuši Jakubu Magnisovi. Poslední zmínka o pustém hradu Mitrov pochází z doby převodu mitrovského majetku Janu Magnisovi v roce 1630.

Torzo paláce hradu Autor: Vladimír Vecheta

Do dnešních dnů se dochoval zbytek hradeb a příkopů, dále rozvaliny hradního paláce se zbytky klenutého schodiště do suterénů, a také hranolové hradební věže i s gotickým oknem. Hrad je dvoudílný a ze tří stran ho obklopuje příkop s valem. K hradnímu předhradí byla dodatečně přistavěna čtyřhranná věž, jejíž přízemí je nejlépe dochovanou částí hradu.

Rozvaliny hradeb Autor: Vladimír Vecheta

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 25.896', E 16° 12.858'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://