česky <<< >>>

Mitrovská kulturní krajina

Alej u Krčmy

Nejvýznamnější alejí Vysočiny je lipová alej Krčma, která se nachází v nadmořské výšce 510 m u osady Krčma. Je tvořena 154 stromy a její délka je 680 m. Stáří stromů se odhaduje na 150 – 180 let. Stromořadí je tvořeno převážně lípou velkolistou a v malé míře i lípou malolistou, najdeme zde i 2 jasany. Celá alej je památkově chráněna. Na podzim roku 2012 byla osazena novými stromy na místech původních skácených nemocných stromů.

Alej od Krčmy Autor: Vladimír Vecheta

Osada Krčma vznikla v 18. století kolem krčmy při silnici Strážek – Tišnov a z nedalekého panského dvora. Výraz „dědina Krčma“ se však ojediněle vyskytuje již v roce 1662. Hostinec, k roku 1744 připomínán na Mitrovském panství jako hospoda „Zastavilka“, má prastarý původ. Podle pověsti se zde po třicetileté válce zdržovali loupežníci, kteří nacházeli bezpečný úkryt v blízkých lesích. Hospoda vzkvétala zvláště za starých formanských časů, protože byla postavena u silnice. Pozoruhodný je i název trati „Hleďsebe“ či „Zaplaťkůže“ (bývalý rybník). Podobná jména dostávala místa, kde hrozilo přepadení a loupež. V roce 1790 bylo v osadě Krčmě napočítáno 5 domů a 32 obyvatel. Z panského dvora vznikla později kolonie Nový Dvůr. V letech 1850 – 1964 osada obce Meziboří, od roku 1964 osada obce Strážek.

Alej od Krčmy Autor: Vladimír Vecheta

Zajímavou památkou je velmi stará zvonička na dřevěných nohách v zahradě Fr. Chocholáče (č. p. 4), s nápisem: „Ke cti a chvále Boží a památce svých drahých rodičů věnuje František Osvald, konzul království holandského i velkoobchodník v Brně“. Na téže straně stojí mezi dvěma lipami vysoký kamenný kříž.

Budova bývalého hostince – krčmy – který dal osadě jméno Autor: Vladimír Vecheta

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 25.183', E 16° 13.045'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://