česky <<< >>>

Mitrovská kulturní krajina

Rodkovská alej

Alej vzrostlých lip lemuje po obou stranách v délce 2 km silnici od okraje obce Rozsochy, až po křižovatku mezi Rodkovem a Rožínkami. Systémy alejí tvoří páteř soustavy kulturního ztvárnění krajiny, které na svém panství po 200 let uplatňoval poslední šlechtický rod hrabat Mitrovských z Nemyšle, který krajinu Bystřického a Rožíneckého panství od poloviny 18. až do poloviny 20. století spravoval.

Alej nad Rodkovem Autor: Vladimír Vecheta

Lipová alej na katastru Rodkova lemovala nepochybně starou hraběcí cestu ze sídelního zámku v (Dolní) Rožínce do rodového kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách. Protože Rožínce bližší polovina cesty prochází lesy, byla alej vysazena pouze v bezlesém úseku.

Alej tvoří 150 lip stáří okolo 100 – 150 let. Na celkovou délku 2 km není její celek tak kompaktně zachován, jako u jiných starých alejí v regionu. V některých částech podél silnice jsou linie aleje přerušeny a alej tak tvoří spíše skupiny stromů, nebo lemuje silnici pouze po jedné straně. Za odstraněné staré stromy byly na některých místech vysazeny stromky nové. Celkově by si alej zasloužila provedení zevrubnější údržby a také zanesení do seznamu chráněných stromořadí, ve kterém dosud zapsána není.

Rodkovská alej jako dominanta na obzoru Autor: Vladimír Vecheta

Obec Rodkov, ležící v sousedství, podle místní tradice proslul řemeslnou výrobou hrotků, a ves se prý původně jmenovala Hrotkov. Obec náležela doubravnickému klášteru a později pánům z Pernštejna. Stával zde panský pivovar a tvrz, po níž zřejmě zůstal název trati Na Hradisku. Jiný název, Vinohrádek, má připomínat nejsevernější vinohrad doubravnického kláštera. V obci stával i mlýn. Stavebně se zachovala renezanční tvrz založená v letech 1609 – 1612.

Alej nad Rozsochami Autor: Vladimír Vecheta

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 30.041', E 16° 12.480'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://