česky <<< >>>

Mitrovská kulturní krajina

EDEN, centrum zelených vědomostí

Komplex Nového Dvora představuje jeden z nejvýznamnějších památkových objektů Bystřice, s typickými prvky klasicismu a se zachovalou kompozicí. Stavba areálu vznikla podle projektu vypracovaného v 19. st. v době, kdy sloužil jako statek pánů Mitrovských. Dvůr nahradil svého staršího předchůdce, který byl kompozicí podobný, ale nedochovalo se z něj skoro nic.

Nákres původního vzhledu Nového Dvora Zdroj: EDEN Centre

Jednodušší panské sídlo v podobě zámečku s navazujícími hospodářskými a obytnými budovami byly seřazeny podle modulu známého ze zámeckého prostředí. Ústředí komplexu tvoří malá zámecká budova, tento účel jí však zůstal pouze krátce, brzy byla upravena pro obydlí správy statku a úřednictva.

Model areálu Centra EDEN Zdroj: EDEN Centre

Na patrový „zámeček“ se sloupovým portikem v hlavním průčelí navazují zajímavě řešená přízemní křídla, dříve s byty šafáře a ovčáka, opatřená do nádvoří chodbovitými trakty s obloukovými arkádami. V bočních křídlech byly umístěny stáje, spojené na protilehlé straně zdí s dvojitou branou. Klenební konstrukce jsou převážně klasicistní plackové s pasy, bývalý ovčín ve východním křídle je zaklenut do střední řady pilířů. Západní stájové křídlo, sloužící dosud k ustájení koní, má dochováno původní klasicistní členění fasád.

V současnosti je Nový Dvůr přestavěn na centrum EDEN, které poskytuje návštěvníkům interaktivní expozice spojené se zemědělstvím, ekotechnologiemi, obnovitelnými zdroji energie a šetrným cestovním ruchem. Samotný statek – Panský dvůr – hostí expozici zemědělské techniky a muzea půdy, ukázky zpracování dřeva a železa, zelenou lékárnu, moštárnu, ukázky panského bydlení, malý pivovar i seminární sál.

Vzhled Nového Dvora před rekonstrukcí Zdroj: EDEN Centre

Pod statkem vyrostla replika Horácké vesnice s ukázkami lidových řemesel – stavení hrnčíře, včelaře, mlýn, selský dvůr a další. V sousedství je futuristická stavba skleněné pyramidy plná moderních ekotechnologií a exponátů ve smyslu technologického parku. Navazuje zde hippostezka a sad tradičních ovocných dřevin Vysočiny, farma s ustájením koní a dalších hospodářských zvířat (dnešní kravín a seník) pro potřeby školy.

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 30.911', E 16° 14.841'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://