česky >>>

Mitrovská kulturní krajina

Bystřice nad Pernštejnem

Město Bystřice nad Pernštejnem se nachází asi 50 km severozápadně od Brna, patří do kraje Vysočina. Je střediskem mikroregionu Bystřicko a má okolo 9 tis. obyvatel. Bystřice vznikla ve 13. století během osídlování kraje pány z Medlova, a to na bystré vodě, kde se zrychloval proud říčky a kde byl ještě vhodný přechod přes její tok. Nazvali je Bystřicí. Bystřici a okolní panství získali Pernštejnové v roce 1446 do dědičného užívání. 11. dubna 1580 byla Bystřice na přímluvu Vratislava z Pernštejna povýšena císařem Rudolfem II. na město. Od té doby má ve znaku půlku zubří hlavy a půlku rozkřídleného černého orla ve zlatém poli.

Kostel sv. Vavřince Autor: Vladimír Vecheta

Bystřice se stala důležitým výrobcem sukna, městu však ublížila řada velkých požárů, největší snad v letech 1585, 1666 a především 1841, kdy shořelo 116 domů s hospodářskými budovami, dva panské domy, kostel, radnice, pivovar a 62 plných stodol. V červnu 1905 dorazila do Bystřice železnice. Hlavním tvůrcem současné tváře města byl od konce 50. let rozmach důlního průmyslu s těžbou uranové rudy v blízkém okolí a tak se město změnilo v sídelní a průmyslové centrum.

Kašna sv. Cyrila a Metoděje Autor: Vladimír Vecheta

Dominantou bystřického náměstí je na jeho dolní straně farní kostel svatého Vavřince z 13. století. Původně románská stavba byla přestavěna goticky. Koncem 15. st. byl kostel opevněn hradbou s baštami a samostatnou věží. Velká věž kostela byla několikrát poškozena či bleskem či požárem a v roce 1703 byla upravena barokním zakončením.

Městské muzeum a infocentrum Autor: Vladimír Vecheta

Městské muzeum, před kterým stojíte, sídlí v budově bývalé radnice na náměstí a podává svědectví o pravěkém osídlování našeho regionu a historickém vývoji města. Velmi oblíbenými, zejména u dětí, jsou etnografické sbírky či expozice starých řemesel a staré školy. Nemalá část muzea je věnována geologii a to zejména těžbě uranu na Vysočině, historické produkci štěpánovské slévárny či mineralogické sbírce. Nádherné prostory muzea také slouží ke konání koncertů a výstav.

Užitečné informace

Užitečné informace:

GPS pozice

N 49° 31.392', E 16° 15.665'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://