česky english deutsch <<< >>>

Venkovní geologické expozice

Lávy na Vyskři

Vrch Vyskeř vznikl v průběhu jediné vulkanické aktivity jako tufový sopečný kužel. Vrchol Vyskeře je tvořený pikritem, který je jako hornina v Českém ráji zcela ojedinělý. Podle obsahu oxidu křemičitého SiO2 se rozlišují čtyři základní typy magmat. Kyselé magma, také granitové magma, obsahuje více než 65 % SiO2. Magma intermediárního složení, tedy andezitové magma, obsahuje 65 až 52 % SiO2. Bazické magma, které je také označované jako bazaltové magma, má 52 až 44 % SiO2. Ultrabazické, pikritové magma, má méně než 44 % SiO2. Geologická pozice pikritů je obvykle komplikovaná. Mohou vytvářet žilná tělesa, ale často jsou také spjaty s vulkanickými procesy. Vyskeř je tvořená pikritem, který jako poslední porce magmatu utuhl v přívodní dráze sopky. Pikrity mají černou barvu, někdy se zelenavým nádechem a masivní stavbu a z více než devadesáti procent je tvoří tmavé minerály. Převažujícím minerálem pikritu je olivín a také obsahuje vyrostlice klinopyroxenu. Základní hmotu horniny tvoří klinopyroxen, magnetit a analcim. Uvnitř olivínových zrn bývá uzavřený chromit. Chromit, krychlový oxid chromu, tvoří v přírodě zrna a jemnozrnná i hrubozrnná hnízda, šmouhy a shluky v olivinických horninách. Je černý, kovově lesklý. Na první pohled je tak podobný magnetitu. Na rozdíl od magnetitu však není magnetický. V masivech olivinických hlubinných hornin se vyskytuje jako původní složka, vzniklá při rozvrstvení magmatu. Nejprve začala krystalizace olivínu, který byl těžší než tavenina, a hromadil se na dně magmatického krbu. Při vulkanické aktivitě se potom krb vyprazdňoval shora dolů. Proto byly lávy, které se na Vyskři vylily, byly o olivín ochuzené. Chróm je stříbrobílý, tvrdý a na vzduchu stálý kov. Slouží k výrobě chrómových ocelí, které vynikají mimořádnou tvrdostí, pevností a tažností, ale i odolností proti tlaku a vůči chemickým látkám. Sloučeniny chrómu se také používají k výrobě elektrických odporových materiálů, barviv a v lékařství. Chromit na Vyskři představuje zajímavost.

Lávy na Vyskři

Odlučnost láv na Vyskři

Chladnutí čediče [1514 kB]

Soubory ke stažení

Chladnutí čediče.avi

47_chladnuti_.avi

Popisek: Chladnutí čediče.avi

Velikost: 1514 kB


GPS pozice

N 50° 31.910', E 15° 9.586'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Český ráj
Skálova 71, Turnov
Tel.:+420 481 540 111
e-mail:info@geopark-ceskyraj.cz
http://geopark-ceskyraj.cz