česky english deutsch <<< >>>

Venkovní geologické expozice

Vyhaslá sopka Vyskeř

Čedičové magma vzniká částečným natavením pyrolitu. Pyrolit je hypotetická hornina, která tvoří svrchní plášť. Pyrolit je složen z jednoho dílu pyroxenu a tří dílů olivínu. K uvolňování bazických magmat z pyrolitu dochází ve svrchním plášti v hloubkách 100 až 250 km při teplotě 1300 až 1500 °C a tlaku 3 až 6 GPa. Čedičové magma má relativně nízkou hustotu, a proto prostupuje do zemské kůry. Magma prochází během svého výstupu vývojem, jehož výsledkem je vznik odlišných hornin. Změny se souhrnně označují jako diferenciace magmatu. K základním diferenciačním procesům patří likvace, krystalizace a oddělení plynné fáze. Likvace představuje rozdělení původně homogenní taveniny na dvě vzájemně nemísitelné taveniny např. na silikátovou a sulfidickou taveninu při teplotě okolo 1500 °C. Oddělující se sulfidická tavenina se shlukuje do kapek, které vlivem vyšší hustoty klesají do spodních částí magmatického tělesa. V průběhu krystalizace dochází k vylučování minerálů z magmatické taveniny v zákonitém pořadí. Vyloučením určitého minerálu z taveniny se mění její chemické složení, a proto později vyloučené minerály vznikají z taveniny jiného složení. V závislosti na složení magmatu vznikají během počáteční krystalizace nejčastěji oxidy, jako rudní minerály např. chromit a magnetit. Sypaný kužel je typ malé sopky, který vzniká nahromaděním malých kousků rozdrobeného magmatu. Magma je tvořeno roztavenou kapalnou horninou, ve které plavou krystaly a také obsahuje sopečné plyny. Plyny hrají důležitou roli při výstupu magmatu k zemskému povrchu. Jak magma stoupá k povrchu, tak se snižuje tlak nadložních hornin. Pokles tlaku umožňuje vznik bublinek plynů, které se slučují do větších. Proces je podobný, jako když otevřeme láhev sodovky. Když proplyněná láva dosáhne zemského povrchu, dojde k uvolnění plynů. Plyny se sebou strhávají milimetrové až několika centimetrové útržky lávy. Menší částice jsou unášeny v mračnu nad sopkou a větší jsou vyvrhovány do okolí kráteru. Přitom vzniká z úlomků lávy a strusky sopečný kužel. Jeho svahy mají sklon okolo 30°. Pokud vznikne větší sklon sopečného kužele, dochází k sesouvání jeho svahů. Kužel roste do šířky. Svahy kuželů tvoří nesoudržná a pórovitá struska.

Vyskeř od Olešnice

Vyskeř

Vyskeř [183 kB]

Soubory ke stažení

Vyskeř

44_vysker.avi

Popisek: Vyskeř

Velikost: 183 kB


GPS pozice

N 50° 31.831', E 15° 9.617'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Český ráj
Skálova 71, Turnov
Tel.:+420 481 540 111
e-mail:info@geopark-ceskyraj.cz
http://geopark-ceskyraj.cz