česky english deutsch <<< >>>

Venkovní geologické expozice

Tatobitské kamenictví

Sopouch vyvrhuje lávu, která je vysokým tlakem plynů drobena na jemné kousky sopečného popela a větší pyroklastika. Plyny a páry rozpuštěné v lávě se při výbuchu uvolní a lávu rozdrobí. Velké kusy dopadají do blízkosti kráteru. Jemné částice stoupají do vyšších vrstev atmosféry a šíří se větrem na velké vzdálenosti. Většina sopečného popela má teplotu nižší než 800 °C. Mračna popela a plynů mohou dosahovat o výšky i několika kilometrů. Časem i nejjemnější částice klesají k zemi, kde jsou uloženy a spékají se nebo zpevňují do pevných hornin, které se označují jako pyroklastika. Pyroklastika jsou sopečné horniny, které vznikají jako sypké materiály při explozivních sopečných erupcí a ztuhnou po jejich usazení. Pyroklastické proudy se vyskytují ve třech typech, které jsou zmiňovány jako pyroklastický proud, žhavé mračno a lavina. Tyto názvy však popisují stejný jev. Pyroklastické proudy se objevují náhle a intenzivně, přitom dosahují vysokých rychlostí a mají dalekosáhlý dosah. Proto jsou obzvlášť destruktivní. Uvnitř pyroklastických proudů převažují teploty mezi 300 a 800 °C. Na rozdíl od laviny, tření při pohybu kamení je snižováno polštářem z horkých sopečných plynů, na kterém se pyroklastický proud pohybuje. Pyroklastický proud se vznáší několik centimetrů nad zemí, a proto může dosáhnout rychlosti větší než 400 km za hodinu. Hnací silou pyroklastických proudů je gravitace. Pyroklastika jsou rozdělována podle velikosti zrna: popel má částečky menší než 2 mm, lapilli mají velikost od 2–64 mm a bomby a bloky jsou větší než 64 mm. Ignimbrity jsou pyroklastické proudy, usazené jsou uloženy při vysokých teplotách. Vznikají při sopečném výbuchu z vysoce viskózní lávy a obvykle mají složení ryolitu. Jejich stavba je chaotická. V jemnozrnné základní hmotě jsou běžně útržky skelné hmoty, uložené jako ploché proužky pemzy.

Ignimbrit, mikrofoto

Ignimbrit

Ignimbrit [2276 kB]

Soubory ke stažení

Ignimbrit

39_ignimbrit.mpg

Popisek: Ignimbrit

Velikost: 2276 kB


GPS pozice

N 50° 34.460', E 15° 16.720'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Český ráj
Skálova 71, Turnov
Tel.:+420 481 540 111
e-mail:info@geopark-ceskyraj.cz
http://geopark-ceskyraj.cz