česky english deutsch <<< >>>

Venkovní geologické expozice

Od pískovce k čediči

V druhohorách byla celá oblast zalita mořem, na jehož dně se usazovaly písky. Později z nich vznikly zpevněné pískovce, které se dostaly až na zemský povrch. V období třetihor proběhly další geologické procesy, při kterých byly pískovce vyzdviženy a místy proniknuty čedičovým magmatem. Čedičové magma, které neprorazilo až k povrchu, vyplnilo trhliny. Tak vznikly čedičové žíly. Jejich materiál byl využíván při stavbách cest a silnic. Pískovce v okolí žil byly prosyceny minerály železa, které byly využívány jako ruda. Na některých místech láva prorazila až na povrch a vytvořila výrazné vrcholy, jako např. Mužský a Vyskeř. Voda, led a gravitace modelovaly zemský povrch i v čtvrtohorách, kdy docházelo ke střídání podnebí. Doby ledové a meziledové zanechaly za poslední dva miliony let výrazné stopy. Na okraji ledovce, který sahal od severu až k našim nynějším hranicím, žili mamuti, jelen obrovský, i nosorožec srstnatý. Okolí Olešnice dominuje hřeben Kozlova (Chlumu). Je ve vrcholové části protažený ve směru západ–východ a stáčí se směrem k jihovýchodu. Skalní výchozy tvoří skalní defilé. Skalní oblast je tvořena křemennými pískovci hruboskalského kvádru (teplické souvrství), střední velikosti zrna. Pískovcové těleso vytvářející výchozy je mocné asi 20 m. V jeho podloží jsou slínovce, které jsou příčinou svahových pohybů. Věžovité skalní bloky vznikly gravitačním odsedáním a erozí. Na vrcholu Kozlova jsou věže vzdálené metry až desítky metrů od místa jejich oddělení od masivu. Orientace voštin svědčí o opakovaných gravitačních pohybech v horizontu posledních staletí. V polovině výšky severní strany hřbetu vznikla v obrovském bloku pískovce rozsáhlá puklinová jeskyně. Obdobně se vyvíjely také skalní výchozy na severním úbočí plošiny Pohoří. Pod skalním defilé je několik řad gravitačně posunutých bloků pískovce a také jsou vyvinuty jeskyně. Skalní město Kozlov je součástí CHKO Český ráj. Přírodní památka Vústra je rybníček s výskytem vzácných živočichů a rostlin.

Liberecká žula, ze které vzniknul písek na dně křídového moře

Pískovce vytvářejí zajímavé skály

Olešnice

Skalni mesto [717 kB]

Soubory ke stažení

skalni mesto.avi

48_skalni_mes.avi

Popisek: skalni mesto.avi

Velikost: 717 kB


GPS pozice

N 50° 32.690', E 15° 7.209'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Český ráj
Skálova 71, Turnov
Tel.:+420 481 540 111
e-mail:info@geopark-ceskyraj.cz
http://geopark-ceskyraj.cz