česky english deutsch <<< >>>

Venkovní geologické expozice

Pískovce

V oblasti Kacanovy jsou velmi zajímavé skalní útvary, které byly vytvořené zvětráváním pískovcových plošin. Převážná část hornin v okolí Kacanov je tvořena především pískovci z křídového moře. Pískovec patří na zemském povrchu k běžným horninám. Podle definice představuje zpevněnou horninu, která je složená ze zaoblených nebo ostrohranných zrn, jejichž velikosti se pohybují mezi 0,063 až 2 mm. Jako usazené horniny vznikaly v procesu mechanického a chemického zvětrávání, transportu, usazení a zpevnění původně sypkého písku. Na transportu zrn písku se podílejí především voda nebo vítr. K uložení písku dochází působením gravitace. Pískovce mohou mít velmi pestré minerální složení. Kromě křemene je běžně tvoří živec. V tmelu bývají jemně rozptýlené jílové minerály. Křemenné pískovce a pískovce s obsahem živců s křemitým tmelem jsou vysoce odolné proti povětrnostním vlivům a také mají vysokou chemickou odolnost. Podle toho, z jakých minerálů se skládají, mohou mít různé barvy. Zbarvení pískovce je většinou způsoben nepatrnými minerálními příměsemi. Některé pískovce jsou světlé, jiné, které obsahují chlorit nebo slídu, tzv. muskovit, jsou nazelenalé a lesklé. Pískovec z křemenného písku má světle šedou až bílou barvu. Zejména barevné minerály způsobují pestré zbarvení. Sloučeniny železa, jako je hematit (Fe2O3) a limonit (FeOOH) jsou příčinou hnědočerveného až rudého zbarvení. Žlutavě hnědá barva dokládá přítomnost limonitu. Křemičitany, které obsahují dvojmocné železo, jako jsou chloridy a glaukonit způsobují nazelenalé odstíny. Organické příměsi, které vznikly ze zbytků rostlin, vytváří v pískovci černé až černohnědé skvrny nebo povlaky. Pískovce mají vlastnosti typické pro usazené horniny. Proto se po tisíciletí využívají jako stavební materiál, na obklady, dlažby a v sochařství.

Prvohorní pískovec

Druhohorní pískovec

Eroze pískovce [1140 kB]

Soubory ke stažení

Eroze pískovce

42_eroze_pisk.avi

Popisek: Eroze pískovce

Velikost: 1140 kB


GPS pozice

N 50° 33.206', E 15° 8.804'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Český ráj
Skálova 71, Turnov
Tel.:+420 481 540 111
e-mail:info@geopark-ceskyraj.cz
http://geopark-ceskyraj.cz