česky english deutsch <<< >>>

Venkovní geologické expozice

Jak šel čas

Čas měříme v hodinách, dnech nebo rocích. Při studiu procesů, které probíhají na Zemi je potřeba pochopit, časové rozpětí milionů, stamilionů až miliard let. Geologové rozdělili historii Země na celou řadu kratších údobí, která na sebe navzájem navazují a zároveň se od sebe liší. Jejich seřazením vznikl „geologický kalendář Země“. Geologická škála vznikla výzkumem vrstev hornin, při kterém jsou pomocí zkamenělin porovnávány různě staré horniny z celého světa. Zkameněliny tvoří pozůstatky po pradávných organismech, a tvoří je kosti a mušle, nebo důkaz o jejich činnosti v podobě stop a stezek. Jejich množství a rozmanitost jsou úžasné. Některé horniny, ke kterým patří uhlí a vápence jsou složeny především ze zkamenělin, a obsahují jich doslova miliony. Relativní stáří je jednoduše stanovuje časově uspořádané po sobě probíhající události. Historie Země je rozdělena existencí určitých zkamenělin například na „věk dinosaurů“, nebo pomocí významných událostí, ke kterým patří například vrásnění, které vytváří celá pohoří. Nejpřesnější metody používané k určování stáří hornin jsou založeny na radioaktivním rozpadu některých chemických prvků. Geologická škála vznikla výzkumem vrstev hornin, při kterém jsou pomocí zkamenělin porovnávány různě staré horniny z celého světa. Fosilie jsou pozůstatky po pradávných organismech, a tvoří je kosti a mušle, nebo důkaz o jejich činnosti v podobě stop a stezek. Jejich množství a rozmanitost jsou úžasné. Některé horniny, ke kterým patří uhlí a vápence jsou složeny především ze zkamenělin, a obsahují jich doslova miliony. Relativní stáří je jednoduše stanovuje časově uspořádané po sobě probíhající události. Historie Země je rozdělena existencí určitých zkamenělin například na „věk dinosaurů“, nebo pomocí významných událostí, ke kterým patří například vrásnění, které vytváří celá pohoří. Nejpřesnější metody používané k určování stáří hornin jsou založeny na radioaktivním rozpadu některých chemických prvků. Hranice mezi jednotlivými geologickými obdobími tvoří významné mezníky v historii planety Země. K nim patří vznik horstev, rozsáhlé mořské záplavy a zánik starých či nebo nástup nových forem života. V dlouhé historii Země bylo několik událostí, které se do jejího vývoje zapsaly nesmazatelně. K významným událostem patřil zánik trilobitů nebo dinosaurů.

Ježovka Micraster leskei Jičín

Amonit

Geologické hodiny [3067 kB]

Soubory ke stažení

Geologické hodiny

46_geologicke.avi

Popisek: Geologické hodiny

Velikost: 3067 kB


GPS pozice

N 50° 29.901', E 15° 17.873'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Český ráj
Skálova 71, Turnov
Tel.:+420 481 540 111
e-mail:info@geopark-ceskyraj.cz
http://geopark-ceskyraj.cz