česky english deutsch >>>

Venkovní geologické expozice

Prof. František Pošepný

Český geolog František Pošepný se narodil 30. března 1836 v Jilemnici (Sarkenbach) a zemřel 27. března 1895 ve Vídni. Po absolvování polytechnického institutu v Praze v roce 1852 a po studiích na Vysoké škole báňské v Příbrami v letech 1857–1859, pracoval ve státní službě: Pracoval v c. k. Geologickém Říšském ústavu ve Vídni. V roce 1873 přešel na místo zástupce tajemníka c. k. Ministerstva zemědělství a vedl důlní a geologické práce na ložiskách železných rud v Tyrolsku a Salcburku. Řídil rozsáhlé průzkumy na vyhledávání ložisek rud v Maďarsku, Slovensku a Rumunsku. Jeho práce byly zaměřeny na významná ložiska v bývalém rakousko-uherském císařství v Transylvánii, Korutanech, na Slovensku, v Solnohradsku, Příbrami a Tyrolech. V roce 1879 získal docenturu v ložiskově geologie v Příbrami a v r. 1882 se stal profesorem. Profesor František Pošepný publikoval první moderní učebnici ložiskové geologie pod názvem „Genesis rudních ložisek“ v roce 1893 v New Yorku. Stěžejní práce byla přeložena do mnoha jazyků světa. Ložisková geologie se jako jedna z věd o Zemi zabývá přírodními akumulacemi pevných, kapalných nebo plynných surovin, které mohou být použity pro průmyslové účely. Až do 20. století byla po celém světě těžena především žilná ložiska, která představovala nejbohatší zdroje stříbra, mědi, zlata, cínu, olova a dalších kovů. K tvorbě většiny rudních ložisek přispívají hydrotermální roztoky. Hydrotermální roztoky mohou rozpouštět, přepravovat různé látky, které na jiných místech usazují. Rudní ložiska vznikají po krystalizaci horninotvorných minerálů, kdy se z taveniny uvolní horké, minerály nasycené roztoky. Z nich vznikají také rudy, které tvoří minerály s obsahem kovů.

Ryzí stříbro, Příbram

Akanit, ruda stříbra

Pyrargyrit, ruda stříbra

Schema vzniku rudních žil [147 kB]

Soubory ke stažení

Schema vzniku rudních žil

38_schema_vzn.avi

Popisek: Schema vzniku rudních žil

Velikost: 147 kB


GPS pozice

N 50° 36.650', E 15° 29.975'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Český ráj
Skálova 71, Turnov
Tel.:+420 481 540 111
e-mail:info@geopark-ceskyraj.cz
http://geopark-ceskyraj.cz