česky english deutsch <<< >>>

Bohnické a Draháňské údolí

Draháňský mlýn

Stavba z roku 1676 totiž stojí na gruntech vykopaných v hlubokém středověku, nad nimiž kdysi klapal mlýn dřevěný. Dnešní kamenné stavení vybudoval mlynář Tomáš Kocourek. Nad mlýnem bývaly rybníky lemované starými vrbami. V roce 1687 Kocourek prodal mlýn Ludmile Jirkovské a mlýn pak střídal majitele. Na počátku 20. století dostal mlýn pomocný naftový motor. V roce 1729 se prý drahaňský mlýn a údolí staly útočištěm pronásledovaných evangelíků. V roce 1866 pro změnu ukrývali sedláci dobytek, aby jim ho nezabavili Prušáci. Dnes vypadá údolí už jinak, než přišli první chataři, byly zde pastviny, nad nimiž rostly trnky, akáty a duby. Bylo to vskutku romantické údolí, bohaté na různé stepní traviny, lišejníky, mechy. Něco z té krásy zůstalo, ostatní si koupili chataři a přeměnili k obrazu svému. Severovýchodně od Drahanského mlýna, na pravostranném přítoku potůčku, který protéká při východní straně jeho zahrady (asi 15 m vpravo od cesty údolím ve směru z Chaber) se nachází tzv. Prdlavá studánka. Název prdlavá je odvozen dle „dobrého působení na zažívací trakt“. Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – uhlčitano – síranového s neutrálním pH a vysokou mineralizací. Vydatnost tohoto pramene se dlouhodobě pohybuje v prvních desetinách l/s a nepřekračuje 0,5 l/s. V roce 2012 byla změřená vydatnost 0,18 l/s. Kromě vlastního výtoku z jímacího objektu však část vody obtéká a cca 2 m od jímky je další pramen. Celková vydatnost prameniště tak bude spíše vyšší. Studna je využívána místními zahrádkáři. V 1. polovině 80 let byla zakryta kovovým poklopem s pumpou. Název též Drahanská (podle jména údolí).

GPS pozice

N 50° 8.982', E 14° 25.459'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://envidea.cz