česky english deutsch <<< >>>

Bohnické a Draháňské údolí

PP Bohnické údolí 2

Dříve také zvané Lísek se nachází ve strmých skalnatých svazích v dolní části údolí Bohnického potoka (vyhlášena 1982). Údolí spojuje staré Bohnice a oblast Zámky. Jeho dnešní podobu utvářela zejména erozní činnost Vltavy a jejích přítoků. Oblast je zalesněná se zachovalými partiemi skalní stepi a společenstvy teplomilných keřů.

Skalnaté svahy jsou tvořeny břidlicemi, na místech s hlubší půdou jsou kryty lesními porosty zejména dubohabřin. Najdeme zde ale i akátové porosty nebo ovocné stromy. Teplomilné křoviny zde zastupují svída dřín, skalník obecný a trnka obecná. Z významných druhů rostlin najdeme např. plamének přímý, tařici skalní, třemdavu bílou křivatec český, tolitu lékařskou či koniklec luční. V sutích tvoří s tařicemi společenstvo i kakost krvavý.

Z fauny zde najdeme teplomilné druhy mandelinkovitých, nosatcovitých a krytonosců. Ze vzácných motýlů vás jistě potěší setkání s otakárkem fenyklovým, otakárkem ovocným či modráskem rozchodníkovým. Vzácně se na vlhčích místech vyskytuje čolek obecný a mlok skvrnitý. Na skalách se vyhřívají slepýš křehký a ještěrka obecná, z větších obratlovců se zde vyskytují lasice hranostaj i lasice kolčava. V křovinách hnízdí konipas bílý a pěnice slavíková, černohlavá a pokřovní. Běžně se zde vyskytuje strakapoud velký a méně žluna zelená.

Území přírodní památky je třeba udržovat. Bez likvidace části křovin se dá předpokládat jejich vítězství a zánik stepních biotopů.

GPS pozice

N 50° 8.251', E 14° 23.769'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://envidea.cz