česky english deutsch <<< >>>

Hradiště, tvrze a zámky

Hradiště Zámka

Na území se nacházelo již pravěké hradiště doby řivnáčské kultury a lokalita byla osídlena až do doby raně slovanské, což dokládají doposud viditelné valy hradiště. V roce 1870 v Zámecké rokli byla za osobní účasti Alfreda Nobela uvedena do provozu první česká továrna na dynamit. Historie osídlení zde sahá více než pět a půl tisíce let do minulosti, kdy na zdejším skalnatém ostrohu na Vltavou vzniklo opevněné prehistorické sídliště zvané dnes Zámky (též Zámka). Archeologické nálezy (keramické misky na nožičkách) dokládají osídlení lidem řivnáčské kultury, nazvané podle nedalekého hradiště na vrchu Řivnáč, na protějším břehu Vltavy. Vystupující trojúhelníkovitý areál hradiště byl obehnán palisádou a valy, jejichž zbytky jsou dodnes patrné v zúženém místě vstupu na hradiště. Vysokou obrannou hodnotu měly samy strmé svahy ostrohu, přístupného jen po úzké šíji od východu. Hradiště bylo navíc po celém obvodu obehnáno hradbou tvořenou kůlovými stěnami s výplní hlínou a kameny. Největšího rozkvětu dosáhlo hradiště Zámky v období raného slovanského osídlení v 6.-8. století. Bylo jedním z hlavních center osídlení a moci v tehdejší pražské kotlině. Význam hradiště upadá až s rostoucím vlivem osídlení a moci na Pražském hradě. Hradiště Zámky zaniklo v souvislosti s velkým požárem v 9. století a zbytek osídlení a významu přechází na hradiště Levý Hradec na protějším břehu Vltavy.

GPS pozice

N 50° 8.711', E 14° 24.059'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz